Neglect syndrom

From WikiSkripta

Heslo

Syndrom je charakterizován poruchou orientace v prostoru s opomíjením (ignorováním) levé poloviny prostoru. Nemocný tak vráží do předmětů v levé polovině zorného pole, při čtení vynechává počáteční písmena nebo počáteční část slov, aniž by to bylo způsobeno hemianopsií. Primární motorické i senzorické funkce jsou neporušeny. Vzniká u lézí parietálního, temporálního a někdy i frontálního laloku nedominantní (většinou pravé) hemisféry[1].

Současně může být přítomna hemiasomatognózie, tzn. levostranná hemiplegie, kdy pacient považuje levé končetiny za cizí, patřící někomu jinému[2].

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
  2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.