Hemiasomatognózie

From WikiSkripta

Heslo

Levostranná hemiplegie v rámci neglect syndromu, kdy pacient považuje levé končetiny za cizí, patřící někomu jinému. Vzniká při lézi nedominantní hemisféry (většinou pravé, proto levostranná hemiplegie, pozn. red.)[1].


Odkazy

Související články

Reference

  1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.