Rolandický syndrom

From WikiSkripta

Centrální krajina je (společně s prefrontální krajinou) jednu ze dvou částí frontálního laloku.

Rolandický (centrální) syndrom zahrnuje příznaky z oblasti gyrus praecentralis a postcentralis, které mohou být iritační a zánikové.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.