Syndrom temporálního laloku

From WikiSkripta

Syndrom temporálního laloku je charakterizován těmito symptomy:

Symptomy [1][edit | edit source]

 • psychické poruchyorganický psychosyndrom, který se může podobat až prefrontálnímu syndromu
 • poruchy chování – někdy až psychotické rysy nebo agresivita, pocity jako ve snu, depersonalizace
 • poruchy vnímání (rozdíl od prefrontálního syndromu) – pseudohalucinace, iluze, že nemocný již danou věc viděl, slyšel nebo prožil, nebo naopak nepoznává známé osoby či věci
 • Wernickeova nebo amnestická afázie při lézi dominantní hemisféry
 • porucha prostorové orientace při lézi nedominantní hemisféry, neglect syndrom
 • korová hluchota při oboustranné lézi
 • dále mohou být:
 • závratě
 • kontralaterální homonymní hemianopsie při lézi bílé hmoty s porušením radiatio optica [2]
 • parciální komplexní epileptický záchvat
 • unciformní krize – záchvaty čichových parosmií, většinou nepříjemných čichových vjemů (kakosmií). Jedná se o pseudohalucinace (nemocný si patologii vjemu uvědomuje, má náhled).[2]
 • mrákotné stavy (dreamy states)[2]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
 2. a b c NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.