Syndrom okcipitálního laloku

Z WikiSkript

Heslo

Je charakterizován zrakovou symptomatikou, jako jsou:

  • homonymní hemianopsie,
  • korová slepota při oboustranné lézi v oblasti fissura calcarina;[1] optokinetický nystagmus je vymizelý, zachovalá je fotoreakce[2]
  • fosfény nebo zrakové pseudohalucinace vznikají při iritační lézi,
  • alexie, zraková agnózie při lézi řečově dominantní hemisféry. [1].

Mezi nejčastější příčiny patří trombóza či embolie v oblasti aa. cerebri posteriores.[2]


Odkazy

Související články

Reference

  1. a b AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
  2. a b NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.