Alexie

From WikiSkripta

Heslo

Alexie je částečná nebo úplná neschopnost číst. Vzniká nejčastěji jako důsledek CMP v povodí levé a. cerebri posterior (často pak vzniká i agrafie).

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Mefanet portal.png Alexie na portálu MEFANET

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. NEUROLOGIE pro studenty lékařské fakulty. 4. vydání. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0080-3.