Brocovo centrum řeči

From WikiSkripta

Brocovo centrum řeči (označeno červenou)

Obecné informace[edit | edit source]

Brocovo motorické centrum řeči se nachází na jedné ze stran frontálního laloku koncového mozku (lat. gyrus frontalis inferior) v Brodmannově oblasti 44 a 45. Jeho umístění je ale proměnlivé, jelikož se nachází v dominantní (řečové) hemisféře daného jedince. Jeho hlavní funkcí je korigování mimických svalů potřebných k vytváření slov a souvislých vět.

Poruchy[edit | edit source]

Při poškození Brocova centra nastává porucha známá jako afázie. Může být důsledkem mechanického poškození mozku, chemického poškození mozku (intoxikace drogami nebo při mozkové mrtvici), zánětu či nádoru. Jedinec s afázií řeči rozumí, ale má rozsáhlé problémy se slovotvorbou. Svoje potíže si jedinec uvědomuje.

Častými problémy jsou:

  • obtíže s výslovností,
  • koktavost,
  • nejednolitost vět,
  • sekavá řeč,
  • zhoršená chápavost dvoj významných slov,
  • vynechávání písmen či celých slov,
  • někdy i jednoslovné věty.


Mírnější formou afázie je dysfázie.

Zajímavost[edit | edit source]

Není stoprocentním pravidlem, že by se Brocovo centrum řeči nacházelo v dominantní hemisféře. U většiny praváků tomu tak sice je, načež u leváků tomuto pravidlu odpovídá zhruba jen polovina jedinců.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]