Afázie

From WikiSkripta

Afázie je porucha fatických funkcí. Mezi fatické funkce patří porozumění mluvené řeči, porozumění psané řeči, opakování řeči, tvorba spontánní řečové produkce a pojmenování. Vzniká při získané lézi dominantní hemisféry. Příbuzný pojem je dysfázie, který některé klasifikace používají pro mírnější afázii[1], některé zase nikoliv pro získanou fatickou poruchu, nýbrž pro poruchu vrozenou.

CAVE!!! Mezi fatické funkce nepatří vyslovování. Porucha artikulace je dysartrie.

Symptomy afázie[edit | edit source]

Typy afázií[edit | edit source]

Základní dělení afázií je na:

  • fluentní (řeč je plynulá, frekvence slov ve spontánním projevu je normální či zvýšená) či
  • nonfluentní (řečová produkce není plynulá, počet slov za minutu je nízký).

Fluentní afázie se někdy označuje jako senzorická, protože častěji vázne porozumění řeči. Nonfluentní se někdy označuje jako motorická, protože vázne řečová produkce. Přesnější dělení přináší Bostonská klasifikace.

Bostonská klasifikace afázií[edit | edit source]

Afázie nezapadající do Bostonské klasifikace[edit | edit source]

Etiologie[edit | edit source]

Nejčastějšími příčinami vzniku afázií jsou příčiny vaskulární (ischemie či hemoragie v povodí vnitřní karotidy – většinou levé), dále tumory a traumata hlavy. Dále mezi příčiny patří neurodegenerativní onemocnění, anomická afázie se často vyskytuje u Alzheimerovy nemoci, dominantní postižení řeči má pak z neurodegenerativních onemocnění primární progresivní afázie.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Mefanet portal.png Afázie na portálu MEFANET

Reference[edit | edit source]

  1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.