Telencephalon

From WikiSkripta


U člověka tvoří největší část koncový mozek (telencephalon). Je pokryt mozkovými rýhami (sulci cerebrales) a závity (gyri cerebrales). Větší rýhy oddělují 5 telencephalických laloků:

  • frontální (čelní);
  • parietální (temenní);
  • okcipitální (týlní);
  • temporální (spánkový);
  • insulární.

Cortex cerebralis[edit | edit source]

Telencephalon je pokryt mozkovou kůrou. Zvrásnění umožňuje několikanásobné zvětšení plochy cerebrálního kortexu. Zjednodušeně lze říci, že mozková kůra je spoluzodpovědná za vědomí, hraje podstatnou úlohu ve vnímání, myšlení, paměti, duševních schopnostech, v zahájení volních pohybů. Sídla některých těchto funkcí jsou známa, např. centrum řeči, zrakové centrum aj.

Bílá hmota telencephala[edit | edit source]

Substantia alba vyplňuje vnitřní prostory mezi jádry a laterálními komorami pod kůrou. Tvoří ji axony a dendrity s gliovými buňkami, cévami a dalšími částmi nervové soustavy, které nazýváme souhrnným názevm neuropil.

Nervová vlákna bílé hmoty dělíme na 3 skupiny:

  • Asociační vlákna - spojují navzájem různá místa téže hemisféry

a) krátká - fibrae arcuatae cerebri - spojují závity

b) dlouhá - spojují různé laloky téže hemisféry, např. cingulum (probíhá longitudinálně zpředu dozadu pod kůrou gyrus cinguli, spojuje frontální, okcipitální a temporální lalok), fasciculus longitudinalis superior, fasciculus longitudinalis inferior a fasciculus uncinatus, fasciculi occipitales verticales

  • Komisurální vlákna - probíhají napříč a spojují identická i odlišná místa pravé a levé hemisféry

a) commissura anterior - v přední stěně třetí komory při lamina terminalis, spojuje temporální laloky a oblasti čichové kůry

b) commissura hippocampi - spojuje pravý a levý gyrus parahippocampalis

c) corpus callosum - nejmohutnější komisura telencefala, začíná od lamina terminalis (rostrum), pokračuje předním ohybem (genu) do horizontální časti (truncus) a rozšiřuje se na konci jako (splenium), na horizontálním řezu lze vidět fibrae corporis callosi, které tvoří vzadu přehnutý útvar zvaný forceps minor a major

  • Projekční vlákna - dlouhá, do kůry přináší informace z nižších částí CNS anebo vedou povely do nižších částí

- významné jsou na úrovni capsula interna - mediálně od nucleus lentiformis, má crus anterius, genu capsulae internae a crus posterius

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Mozková kůra.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]