Retikulární formace

From WikiSkripta

Formatio reticularis na řezu oblongatou.

Retikulární formace (RF) je fylogeneticky stará síť vzájemně propojených neuronů. Prostupuje mozkovým kmenem, pokračuje do thalamu a hypothalamu, kaudálně navazuje na propriospinální míšní síť.[1]

Začíná jako pruh šedé hmoty v krční části míchy. Veliká část jsou interneurony.

Funkce :

-senzitivní, motorická a autonomní funkce, složité reflexy

- centrum řízení dýchání, kardiovaskulární soustavy, vazomotoriky, spánku, bdění

- ARAS - ascendentní retikulární aktivační systém - udržení stavu bdění, cirkadiánní cyklus ( 24 hodinový)

- retikulospinální systém - motorické funkce

3 hlavní zóny jader : a) nuclei raphes b) mediální oblast c) laterální oblast

Jádra:

 1. při střední čáře pontu (nuclei raphe),
 2. laterálně magnocelulární RF (převážně eferentní),
 3. na pomezí pontu a oblongaty gigantocelulární RF + centrální retikulární jádro + parvocelulární RF (převážně aferentní) zasahující do mezencefala,
 4. v oblongatě jádra paramediánní (propojení mozečku) + laterální (spojení s mozečkem a míchou),
 • funkce: gigantocelulární jádro – stoj + chůze, jádro v lat. pontu – kontrola močového měchýře, centrální jádra oblongaty – cirkulace + respirace


Nuclei raphes

- podél střední čáry mozkového kmene, různé druhy - heterogenní, produkují neurotransmitery jako serotonin, GABA, glycin, neuropeptidy, substancia P, cholecystokinin


Mediální oblast jader

- zdroj eferentních drah - efektorová část


Laterální oblast jader

- aferentní vlákna, senzitivní část

- z míchy, rombencefala, jádra hlavových nervů, mezimozku, kůry koncového mozku, bazálních jader

Neurony RF produkují:

 • serotonin – s maximem v ncl. raphe v oblongatě, pontu i mezencefalu,
 • dopamin – v tegmentu mezencefala,
 • noradrenalin – v pontu – locus coeruleus + laterobazálně ve stěně IV. komory,
 • adrenalin – v oblongatě,
 • v patogenezi řady chorob figurují aminergní neurony kontrolující spánek a bdění, pozornost a náladu s úzkým vztahem k senzorice,
 • serotonin + noradrenalin vztah k depresi, dopamin k schizofrenii[1].

Ascendentní retikulární formace ARAS[edit | edit source]

 • dostává všechny podněty ze všech aferentních senzitivních + senzorických drah (exteroreceptorů, proprioreceptorů, receptorů z vnitřních orgánů),
 • propojena s mozkovou kůrou,
 • její stálá aktivita zajišťuje bdělost (ARAS – část RF, která svým působením na mozkovou kůru ovlivňuje vědomí a bdělý stav)
 • při poruše porucha vědomí (až kóma)[1].

Descendentní RF[edit | edit source]

 1. facilitační RF – má stálou aktivitu, v rostrální oblasti kmene,
 2. inhibiční RF – nemá spontánní aktivitu, řízena kůrou + bazálními ganglii,

Obě tyto části mají vztah k hybnosti, především k dráždivosti γ-motoneuronů.[1].

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.