Tractus corticospinalis

From WikiSkripta

Tractus corticospinalis
Pyramidová dráha
Průběh pyramidové dráhy
Průběh pyramidové dráhy
TA

AA14.1.02.205

AA14.1.02.219
Funkce volní motorika, jemná motorika
Začátek motorická a senzitivní kůra
Konec

část z motorické kůry: Rexedova zóna VII a IX

část ze senzitivní kůry: Rexedova zóna IV až VI
Počet neuronů
1
Tr. corticospinalis

Patří mezi korové motorické dráhy přímé. Začátek má v kůře motorické i sensitivní a končí v míše. Česky se jí říká pyramidová dráha.

Popis[edit | edit source]

Pyramidová dráha je jednoneuronová. 60 % dráhy vede z kůry motorické (area 4, 6) a 40 % z kůry senzitivní (area 5, 7). Dráha končí v míšních segmentech na motoneuronech a interneuronech předních rohů a také na neuronech zadních rohů. Somatotopické uspořádání, nebo-li korový homunculus, se projevuje i v dráze. Dráhu tvoří pyramidové buňky V. vrstvy a jejich axony.

Funkce[edit | edit source]

Funkcí pyramidové dráhy je volní motorika, a to hlavně jemná motorika distálních částí končetin.

Porucha funkce[edit | edit source]

Přerušení dráhy vede k druhostranné hemiplegii končetin. Svaly trupu většinou porucha nepostihne.
Může také dojít k hemiplegia alternans. Jedná se o hemiplegii doprovázenou obrnami hlavových nervů. A to z důvodu, že vlákna hlavových nervů probíhají v blízkosti pyramidové dráhy.

Průběh[edit | edit source]

Dráha vychází z kůry, běží přes capsula interna, kde probíhá těsně za genu capsulae internae. Poté probíhá uprostřed crura cerebri a pokračuje na bazální část pontu, kde vytvoří svazky mezi nuclei pontis. Na přechodu oblongaty a míchy dochází ke sloučení drah v jeden svazek a vytvoří se pyramides medullae oblongatae. Následně dojde ke zkřížení drah tzv. decussatio pyramidum. Dráha se kříží v 80 %, zbylá část se zkříží až v míšním segmentu.
Zkřížená část poté pokračuje jako tractus corticospinalis lateralis do postranních míšních provazců a nezkřížená jako tractus corticospinalis anterior do předních rohů míšních.

Zakončení[edit | edit source]

Dráha končí postupně v míšních segmentech. Část z motorické kůry končí vpředu v míše: v Rexedově zóně VII (na interneuronech) a Rexedově zóně IX (na motoneuronech). Část ze sensitivní kůry končí v zadních sloupcích míchy: v Rexedově zóně IV–VI.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.
  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : III. svazek, Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.