Hemiplegia alternans

From WikiSkripta

Alternující hemiplegie je typ centrální obrny, způsobené poškozením mozkového kmene. Projevuje se kontralaterální hemiplegií (způsobenou poruchou kortikospinální dráhy před zkřížením) a homolaterální poruchou některého z hlavových nervů. Jednotlivé hemiplegie dělíme dle místa poškození.

Hemiplegia alternans superior (Weber syndrom)[edit | edit source]

Weberův syndrom

Je způsobena lézí mezencefala. Z hlavových nervů je poškozen n. oculomotorius (N. III.). Dochází k ipsilaterální, neboli homolaterální paréze. Projevuje se ptózou, divergentním strabismem, mydriázou a poruchou fotoreakce. Narušením pyramidové dráhy dochází ke kontralaterální hemiplegii.

Hemiplegia alternans media (Millard-Gubler syndrom)[edit | edit source]

U tohoto typu poruchy dochází k poškození Varolova mostu. Projevuje se homolaterální periferní parézou n. facialis (N. VII.) a také kontralaterální hemiplegií.

Hemiplegia alternans inferior (Déjerine syndrom)[edit | edit source]

Vzniká při lézi prodloužené míchy. Projevuje se parézou n. hypoglossus (N. XII.), která je ipsilaterální. Příznaky jsou porucha hybnosti jazyka, atrofie a fibrilace jazyka. Dále dochází ke kontralaterální hemiplegii s poruchami citlivosti.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.