Centrální obrna

Z WikiSkript


Centrální neboli také spastická forma obrny je charakterizována postižením centrálního motoneuronu. Léze se tedy nachází v CNS, ať už v mozku nebo v míše. Etiologie může být pestrá, např.: cévní mozkové příhody, nádory, záněty CNS, trauma, subdurální nebo epidurální hematomy, apod. Dle závažnosti a lokalizace rozlišujeme plegii (úplná obrna) a parézu (pouze částečná obrna).


Charakteristické rysy centrální obrny[upravit | editovat zdroj]

  • spasticita — zvýšený klidový svalový tonus; pacient působí ztuhle
  • hyperreflexie — reflexy jsou živější, výraznější a jejich reflektorická zóna je rozšířena
  • paréza nebo plegie
  • svalová hypotrofie — často dána inaktivitou
  • iritační jevy — projevy postižení pyramidové dráhy (Babinski, Juster,...)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Z, J BEDNAŘÍK a E RŮŽIČKA. Klinická neurologie – část obecná. 1. vydání. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-556-6.