Cévní mozkové příhody

Z WikiSkript

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. U CMP dochází k náhle se rozvíjejícím příznakům postižení mozkové funkce, které vznikají poruchou prokrvení mozku. Podle mechanizmu vzniku se dělí na ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP) a hemoragickou cévní mozkovou příhodu (hCMP).

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

iCMP vzniká na základě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká utržením trombu a jeho zanesením do mozkových tepen.

hCMP je způsobena rupturou cévy v dané oblasti. Většinou je způsobena vysokým krevním tlakem. Tepna často praská v místě aneurysmatu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Iktus z fibrilace síní

Příznaky vznikají náhle a projevují se např. necitlivostí a poruchou mimiky tváře, oslabením horní a dolní končetiny na jedné či obou polovinách těla. Mnohdy tzv. spadlý koutek úst je prvním viditelným příznakem CMP. Mezi další příznaky patří závratě, problémy s udržením rovnováhy a problémy s koordinací pohybů. Často se také objevují bolesti hlavy se ztuhlostí šíje, poruchy zraku, poruchy mluvení a porozumění a problémy s psaním a čtením.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Infarkt a. cerebri media dx.

U CMP je (vzhledem k závažnosti) včasné a správné rozpoznání druhu a stadia postižení velmi důležitým aspektem, který rozhoduje nejen o samotné záchraně pacienta, ale i o následné kvalitě jeho života. Lékař spolu s ošetřujícím personálem musí zvládnout v co nejkratším čase správně diagnostikovat pacienta a ihned začít s adekvátní a účinnou léčbou. Základní vyšetřovací metodou je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI), které určí, o jaký typ CMP se jedná. Léčba iCMP oproti hCMP je zcela odlišná.

Další vyšetřovací metody[upravit | editovat zdroj]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou definuje a upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Triáž pozitivní pacient musí být transportován s dostatečnou prioritou, protože tito pacienti výrazně profitují z včasné léčby v KCC nebo IC. Podmínky k plynulé návaznosti přednemocniční a multidisciplinární lůžkové péče jsou systémově vytvářeny v KCC a IC, kam je nutné tyto pacienty primárně směrovat. Za směrování konkrétního pacienta zodpovídá vedoucí výjezdové skupiny.

Léčba iCMP v závislosti na době, která uběhla od jejího propuknutí:

  • Do 4,5 hodiny od vzniku iCMP: celotělová nitrožilní trombolýza (rozpouštění shluků krevních sraženin v cévách)
  • Do 6 hodin od vzniku iCMP: intraarteriální trombolýza (rozpouštění shluků sraženin v tepnách)
  • Do 8 hodin od vzniku iCMP: mechanické zprůchodnění příslušné mozkové tepny spojené s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách

U hCMP je léčba buď chirurgická, nebo konzervativní.

Mezi následnou dlouhodobou terapii patří např. rehabilitace nebo lázeňská péče. Dále mohou být využity služby specialistů jako jsou psychologové nebo logopedové.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Prognóza je vždy nejistá. Záleží na rozsahu poškození mozkové tkáně. Až 40 % pacientů po prodělání CMP do jednoho roku umírá. Z postižených, kteří příhodu přežijí, je až 50 % invalidních, z toho 25 % těžce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]