Cévní mozkové příhody

Z WikiSkript

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. U CMP dochází k náhle se rozvíjejícím příznakům postižení mozkové funkce, které vznikají poruchou prokrvení mozku. Podle mechanizmu vzniku se dělí na ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP) a hemoragickou cévní mozkovou příhodu (hCMP).

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

iCMP vzniká na základě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká utržením trombu a jeho zanesením do mozkových tepen.

hCMP je způsobena rupturou cévy v dané oblasti. Většinou je způsobena vysokým krevním tlakem. Tepna často praská v místě aneurysmatu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Iktus z fibrilace síní

VELKÉ PŘÍZNAKY - stačí jen jeden 1 pozitivní v posledních 24 hod - nutnost hospitalizace i při odeznění. Pro svou jednoduchost je test FAST aktivně rozšiřován mezi laiky Výtěžnost testu je vysoká - 75% senzitivita (jen 25% mrtvic neodhalí) a 80% specificita (jen 20% zdravých označí jako mrtvice).

FAST

FACE - pokleslý koutek, symetricky se neusměje, nevycení zuby, nezapíská
ARM - pokles končetin- vyšetřovat předpažení se zavřenýma očima po dobu 10 vteřin, ruka může být i jen „nešikovná“
SPEECH - porucha řeči nedokáže zopakovat jasně větu (buď nerozumí -percepční afazie, nebo divně mluví - expresivní afazie)
TIME- rozhodující je avizovaný transport do specializovaného pracoviště během velmi krátké doby

Malé příznaky (pro záchranářskou triáž do iktového centra musí být alespoň 2 pozitivní)

BE FAST+

BALANCE - "závrať,kterou jsem dosud nezažil", s pocitem na zvracení, či zvracením (zvláště pokud pacient vůbec není schopen bez opory stát)
EYES - dvojité vidění A/NEBO výpadek poloviny zorného pole ( postavíme se před pacienta – vidí obě moje rozpažené ruce?; testujte vždy každé oko zvlášť)
F (face) - porucha polykání
A (arm) - necitlivost poloviny těla (např. brnění nebo necitlivost tváře, paže a nohy na jedné straně těla)
S (speech) - nezřetelná výslovnost
T (time) - krátkodobá náhlá porucha vědomí
+ Dva příznaky vztahující se k intrakraniálnímu krvácení
- "bolest hlavy kterou jsem ještě nikdy v životě nezažil" (nebezpečná je zejména bolest hlavy, která dosáhne maximální bolesti do pěti minut od jejího začátku)
- ztuhlá šíje - navazuje na bolest hlavy - předklonit hlavu, zvednout nohy – vyvolává bolest hlavy

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Infarkt a. cerebri media dx.

U CMP je (vzhledem k závažnosti) včasné a správné rozpoznání druhu a stadia postižení velmi důležitým aspektem, který rozhoduje nejen o samotné záchraně pacienta, ale i o následné kvalitě jeho života. Lékař spolu s ošetřujícím personálem musí zvládnout v co nejkratším čase správně diagnostikovat pacienta a ihned začít s adekvátní a účinnou léčbou. Základní vyšetřovací metodou je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI), které určí, o jaký typ CMP se jedná. Léčba iCMP oproti hCMP je zcela odlišná.

Další vyšetřovací metody[upravit | editovat zdroj]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou definuje a upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Triáž pozitivní pacient musí být transportován s dostatečnou prioritou, protože tito pacienti výrazně profitují z včasné léčby v KCC nebo IC. Podmínky k plynulé návaznosti přednemocniční a multidisciplinární lůžkové péče jsou systémově vytvářeny v KCC a IC, kam je nutné tyto pacienty primárně směrovat. Za směrování konkrétního pacienta zodpovídá vedoucí výjezdové skupiny.

Léčba iCMP v závislosti na době, která uběhla od jejího propuknutí:

  • Do 4,5 hodiny od vzniku iCMP: celotělová nitrožilní trombolýza (rozpouštění shluků krevních sraženin v cévách)
  • Do 6 hodin od vzniku iCMP: intraarteriální trombolýza (rozpouštění shluků sraženin v tepnách)
  • Do 8 hodin od vzniku iCMP: mechanické zprůchodnění příslušné mozkové tepny spojené s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách

U hCMP je léčba buď chirurgická, nebo konzervativní.

Mezi následnou dlouhodobou terapii patří např. rehabilitace nebo lázeňská péče. Dále mohou být využity služby specialistů jako jsou psychologové nebo logopedové.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Prognóza je vždy nejistá. Záleží na rozsahu poškození mozkové tkáně. Až 40 % pacientů po prodělání CMP do jednoho roku umírá. Z postižených, kteří příhodu přežijí, je až 50 % invalidních, z toho 25 % těžce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TOMEK, A : Neurointenzivní péče- praktická příručka, Mladá Fronta – Praha 2012, 479 s. ISBN 978-80-204-2659-8
  • Náhlé cévní mozkové příhody, [on line] Dostupné na: <https://www.urgmed.cz:443/postupy/cmp.htm>
  • Cévní mozková příhoda, Dostupné on line
  • MZČR Věstníkč.10, 2012 Dostupné on line