Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Cévní mozkové příhody

Z WikiSkripta

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. U CMP dochází k náhle se rozvíjejícím příznakům postižení mozkové funkce, které vznikají poruchou prokrvení mozku. Podle mechanizmu vzniku se dělí na ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP) a hemoragickou cévní mozkovou příhodu (hCMP).

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

iCMP vzniká na základě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká utržením trombu a jeho zanesením do mozkových tepen.

hCMP je způsobena rupturou cévy v dané oblasti. Většinou je způsobena vysokým krevním tlakem. Tepna často praská v místě aneurysmatu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Iktus z fibrilace síní

Příznaky vznikají náhle a projevují se např. necitlivostí a poruchou mimiky tváře, oslabením horní a dolní končetiny na jedné či obou polovinách těla. Mnohdy tzv. spadlý koutek úst je prvním viditelným příznakem CMP. Mezi další příznaky patří závratě, problémy s udržením rovnováhy a problémy s koordinací pohybů. Často se také objevují bolesti hlavy se ztuhlostí šíje, poruchy zraku, poruchy mluvení a porozumění a problémy s psaním a čtením.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Infarkt a. cerebri media dx.

U CMP je (vzhledem k závažnosti) včasné a správné rozpoznání druhu a stadia postižení velmi důležitým aspektem, který rozhoduje nejen o samotné záchraně pacienta, ale i o následné kvalitě jeho života. Lékař spolu s ošetřujícím personálem musí zvládnout v co nejkratším čase správně diagnostikovat pacienta a ihned začít s adekvátní a účinnou léčbou. Základní vyšetřovací metodou je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI), které určí, o jaký typ CMP se jedná. Léčba iCMP oproti hCMP je zcela odlišná.

Další vyšetřovací metody[upravit | editovat zdroj]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou definuje a upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Triáž pozitivní pacient musí být transportován s dostatečnou prioritou, protože tito pacienti výrazně profitují z včasné léčby v KCC nebo IC. Podmínky k plynulé návaznosti přednemocniční a multidisciplinární lůžkové péče jsou systémově vytvářeny v KCC a IC, kam je nutné tyto pacienty primárně směrovat. Za směrování konkrétního pacienta zodpovídá vedoucí výjezdové skupiny.

Léčba iCMP v závislosti na době, která uběhla od jejího propuknutí:

  • Do 4,5 hodiny od vzniku iCMP: celotělová nitrožilní trombolýza (rozpouštění shluků krevních sraženin v cévách)
  • Do 6 hodin od vzniku iCMP: intraarteriální trombolýza (rozpouštění shluků sraženin v tepnách)
  • Do 8 hodin od vzniku iCMP: mechanické zprůchodnění příslušné mozkové tepny spojené s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách

U hCMP je léčba buď chirurgická, nebo konzervativní.

Mezi následnou dlouhodobou terapii patří např. rehabilitace nebo lázeňská péče. Dále mohou být využity služby specialistů jako jsou psychologové nebo logopedové.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Prognóza je vždy nejistá. Záleží na rozsahu poškození mozkové tkáně. Až 40 % pacientů po prodělání CMP do jednoho roku umírá. Z postižených, kteří příhodu přežijí, je až 50 % invalidních, z toho 25 % těžce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]