Nevyléčitelné onemocnění

From WikiSkripta

Nevyléčitelné onemocnění je takové onemocnění, které současná medicína nedokáže odstranit. V některých případech se podaří dosáhnout dlouhodobé kompenzace, jindy zpomalit progresi onemocnění (disease modifying drugs) a někdy potlačit symptomy (symptomatická terapie).

Příklady[edit | edit source]

Nevyléčitelná onemocnění je to poměrně široká skupina nemocí, které najdeme prakticky v každém oboru medicíny. Patří sem nemoci, které při správné farmakologické kompenzaci nemusí pacienta omezovat a zhoršovat mu prognózu. Na druhou stranu sem patří i onemocnění, při jejichž diagnóze pacient má infaustní prognózu a současná farmakoterapie umí jen zmírnit nebo zpomalit progres nemoci.

Mezi časté nevyléčitelné onemocnění patří:


Typické trajektorie[edit | edit source]

Časový vývoj jednotlivých onemocnění se zhruba dá zařadit do tří typických trajektorií[1]. V neurologii se rozlišuje ještě čtvrtý průběh typický pro závažná ložisková postižení mozku[2]. Znalost a předvídatelnost možného vývoje usnadňuje připravit se na budoucí komplikace a usnadňuje komunikaci s pacientem či jeho blízkými v rámci stanovení cílů péče a advance care planning.

Krátké a rychlé zhoršení po období dlouhé kompenzace[edit | edit source]

Po dlouhou dobu má pacient pouze mírné symptomy a onemocnění je po dlouho dobu kompenzované. Následně však dochází k prudkému zhoršení a v relativně krátké době pacient umírá. Tato trajektorie je typická pro některé nádory. Při zlomovém zhoršení bývá často chvíle, kdy je na místo obecné paliativní péče indikovaná paliativní péče specializovaná.

Trajektorie chronického onemocnění typická pro nádorová onemocnění.

Dlouhodobé omezení s občasnými závažnými zhoršeními[edit | edit source]

Symptomy nemoci jsou přítomné od začátku s různou úrovní kompenzace. V průběhu času dochází k občasným dekompenzacím, které pacienta výrazně limitují. Někdy je dekompenzace tak výrazná, že je nutno pacienta hospitalizovat. Onemocnění ale plynule progreduje. Pacienti mají různé komplikace až do bodu, kdy přijde zlomová komplikace a pacient následně umírá. Tato trajektorie je typická pro orgánová selhání – renální selhání, kardiální selhání – a některá autoimunitní onemocnění – roztroušená skleróza, myasthenia gravis.

Trajektorie chronického onemocnění typická pro relabující remitující onemocnění.

Pozvolné prolongované zhoršování[edit | edit source]

Funkční stav pacienta se pozvolna zhoršuje a v rámci tohoto zhoršování navíc dochází ke kolísání podle aktuálních okolností, např. hydratace, psychický stav pacienta, prostředí, infekce. Stav se pozvolna dospěje ke smrti, pokud život pacienta dříve neukončí nějaká jiná komplikace. Tato trajektorie je typická pro neurodegenerativní onemocnění, demence a syndrom křehkého geriatrického pacienta.

Trajektorie chronického onemocnění typická pro neurodegenerativní onemocnění.

Závažné ložiskové postižení mozku[edit | edit source]

Po ložiskovém postižení je prudce snížen funkční stav pacienta, zároveň je to křehké období, při kterém může dojít ke komplikacím (mozkový edém, krvácení, infekce, trombóza/embolie). Při nejlepším průběhu se část deficitu obnoví, nicméně část deficitu trvale zůstává. Při závažných komplikacích pacient umírá. Vzniká prognostická nejistota, nicméně s rodinou pacienta lze minimálně komunikovat tyto mantinely (nejlepší a nejhorší scénář), mezi nimiž se vývoj bude ubírat. Zároveň pravděpodobný scénář vývoje leží někde mezi nimi a často jej pomůže odhadnout klinická zkušenost spíše než prognostifikace na základě dat.

Trajektorie chronického onemocnění typická pro závažné ložiskové postižení mozku.


Odkazy[edit | edit source]

Související stránky[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. MURRAY, Scott A, Marilyn KENDALL a Kirsty BOYD, et al. Illness trajectories and palliative care. BMJ [online]. 2005, vol. 330, no. 7498, s. 1007-11, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557152/?tool=pubmed>. ISSN 0959-8138 (print), 1756-1833. 
  2. CREUTZFELDT, Claire, Benzi KLUGER a Robert HOLLOWAY. Neuropalliative Care : A Guide to Improving the Lives of Patients and Families Affected by Neurologic Disease. - vydání. Springer, 2018. 312 s. ISBN 9783319932156.