Demence

From WikiSkriptaDemence
Dementia
Zmenšení mozkové kůry při Alzheimerově chorobě.
Zmenšení mozkové kůry při Alzheimerově chorobě.
Klinický obraz zapomnětlivost, porucha prostorové představivosti a orientace, bloudění, poruchy exekutivních funkcí, snížení intelektové výkonnosti, amnestická dezorientace, poruchy emotivity, poruchy chování, poruchy vnímání, poruchy spánku, poruchy korových funkcí, akcesorní příznaky
Diagnostika MMSE (orientační diagnostika)
Klasifikace a odkazy
MKN F00-F03
MeSH ID D003704
MedlinePlus 000739
Medscape 2003174

Demence je globální porucha intelektu, paměti a osobnosti, která výrazně narušuje běžné denní aktivity[1] vznikající až po ukončení rozvoje kognitivních funkcí (tj. po druhém roce života). Procento nemocných narůstá s věkem, v 65 letech trpí demencí 5 % populace. Úbytek kognitivních funkcí interferuje s veškerými aktivitami postiženého.

 • Chronologický průběh úpadku výkonnosti u jedince:
 1. postiženy kognitivní funkce;
 2. postiženo chování a emotivita;
 3. postiženy aktivity denního života (hygiena atd.).

Klinický obraz[edit | edit source]

 • zapomnětlivost;
 • porucha prostorové představivosti a orientace;
 • bloudění;
 • poruchy exekutivních funkcí (např. kuchařky zapomenou, jak se vaří atp.);
 • snížení intelektové výkonnosti;
 • amnestická dezorientace – porucha krátkodobé paměti, kdy si postižený nepamatuje, kde se právě nachází;
Dále u demence nacházíme

Diagnostika[edit | edit source]

Orientační diagnostika
30–27 bodů – norma;
26–25 bodů – mírná porucha poznávacích funkcí;
24–10 bodů – mírná až střední demence;
9–6 bodů – střední až těžká demence;
5–0 bodů – těžká demence.

Demence atroficko-degenerativního původu[edit | edit source]

Alzheimerova choroba[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce M. Alzheimer, klinický obraz, léčba.

Korová demence s Lewyho tělísky[edit | edit source]

Příznaky podobné Alzheimerově nemoci a Parkinsonově nemoci. V mikroskopickém obraze jsou ovšem navíc Lewyho tělíska.

Příznaky

Demence při Parkinsonově chorobě[edit | edit source]

U 10–20 % parkinsoniků, má podkorový charakter.

Příznaky
 • celková zpomalenost;
 • pomalé myšlení (bradypsychismus);
 • obtížné zapamatování si nových informací.

Frontotemporální demence[edit | edit source]

Pickova choroba[edit | edit source]
Pickova choroba (MRI)
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pickova choroba.
Frontotemporální demence bez Pickových tělísek[edit | edit source]
Progresivní non-fluentní afázie[edit | edit source]

Levostranná degenerace frontálního kortexu. Pomalý vývoj nemoci.

Příznaky
 • mají problémy se čtením i psaním textu;
 • neschopnost si vzpomenout na správné slovo;
 • neschopnost vytvořit gramaticky správnou větu;
 • komolí slova do tvarů, které znějí podobně;
 • poruchy chování.
Progresivní fluentní afázie[edit | edit source]
 • sémantická demence.
Demence s amyotrofií[edit | edit source]

Huntingtonova choroba[edit | edit source]

Huntingtonova choroba (MRI)
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Huntingtonova choroba.

AD dědičnost, na 4. chromosomu – CGA triplet. Začíná již ve 3.–5. desetiletí.

Příznaky
 • zpočátku neurologická symptomatologie – choreatické pohyby končetin, rigidita;
 • méně výrazná podkorová demence.

Progresivní supranukleární obrna[edit | edit source]

= Syndrom Steele-Richardson-Olszewski Patří k onemocněním Parkinsonova typu.

Příznaky
 • postižení dokáží hýbat očima jen v horizontální rovině
 • končí smrtí

Sekundární (symptomatické) demence[edit | edit source]

Ischemicko-vaskulární demence[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Vaskulární demence.

Ostatní sekundární demence[edit | edit source]

Demence infekční etiologie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Demence infekčního původu.

Metabolické demence[edit | edit source]

Demence intoxikační[edit | edit source]

Demence traumatické[edit | edit source]

 • posttraumatická:
  • rozsáhlé kontuze;
  • apalický syndrom;
   • traumatické poškození mozkového kmene;
   • výpadek základních paměťových obsahů (alexie, agrafie).

Jiné[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 9788072627073.

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 •  AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 9788072627073.