Vaskulární demence

Z WikiSkript
Vaskulární demence
Vascular dementia
Původce cévní mozkové příhody
Klasifikace a odkazy
MKN-10 F01.1
MeSH ID D015161
MedlinePlus 000746
Medscape 292105
 • poškození mozku infarkty
 • odhad – ke vzniku demence potřeba alespoň 100ml tkáně poškozeno
 • při větších CMP i menší objem
 • hlavně malé tepénky, trombóza, embolie i krvácení
 • vznikají často náhle a rychle, v anamnéze často cévní mozková příhoda či ischemická choroba srdeční
 • typické – fluktující průběh v krátkém časovém horizontu
 • dlouho bývá zachovaná osobnost → dlouho si chorobu uvědomují → časté deprese
 • často přídatné neurologické symptomy
 • častá polymobidita, někdy i delirium
 • 15-30% demencí

Vaskulární demence s akutním začátkem[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • po jednom rozsáhlejším infarktu, hlavně v oblastech kognitivních funkcí
 • thalamus, gyrus angularis, frontální oblast

Multiinfarktová demence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Subkortikální vaskulární demence (Binswangerova choroba)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Další typy ischemicko-vaskulárních demencí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • někdy se samostatně vyčleňuje status lacunaris – poměrně mírná demence na podkladě hypertenze

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • důležitý je průběh a předchorobí, i obraz
 • rizikové faktory – hypertenze, iktus, kouření…

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 10.03.2010]. <http://jirben.wz.cz>.