Agnózie

From WikiSkripta

Agnózie (z řeckého αγνῶσις a·gnosis, tj. ne·poznávání, ne·znalost) je ztráta schopnosti porozumět smyslu a rozpoznat význam různých typů podnětů, která není způsobená poškozením příslušného smyslového ústrojí. Např. při taktilní agnózii není možné vnímat tvar a strukturu předmětů hmatem, přestože vnímání dotyku, polohy a dalších primárních podnětů zůstává zachováno[1]. Podobně se popisuje např. agnózie zraková, sluchová, čichová, chuťová, poziční, časová, topografická, agnózie pro bolestivé podněty a jiné.

Agnozie může být např. důsledkem cévní mozkové příhody, demence, traumatu po poranění mozku nebo jiné neurologické poruchy.


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. MeSH deskriptor agnozie (MeSH ID D000377)