Mini Mental State Exam

Z WikiSkript

Heslo

MMSE, neboli krátký test kognitivních funkcí, je celosvětově používaný pomocný test pro zjištění kognitivních funkcí a záchyt demence. Skládá se ze 30 otázek a úkolů, které testují například orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, čtení a psaní, konstrukčně-praktické dovednosti a další. Každá správná odpověď znamená jeden bod. Člověk s normální úrovní kognitivních funkcí by měl dosáhnout 30 bodů. [1]

Test je vhodný pro odlišení normálního stárnutí od středně těžké demence. Jeho výhodou je snadné využití, s pacientem jej může po rychlém zaškolení vyplnit zdravotní sestra, sociální pracovnice, student apod. Nevýhodou je nedostatek úloh testujících frontální funkce a paměť, dále pak psychometrické vlastnosti jako špatná senzitivita (kolem 63 %). Specificita se naopak pro cut-off skór 24 pohybuje kolem 96 %. [2] Pro tento test jsou dostupné normy dle věku a vzdělání pro českou populaci starších dospělých ve věku 60-96 let.[3]

Počet bodů Orientační hodnocení
27–30 bez poruchy kognitivních funkcí, při spodní hranici vhodné další sledování
25–26 hraniční nález, podezření na MCI, doporučeno podrobné neuropsychologické vyšetření
18–24 lehká demence
6–17 středně těžká demence
< 6 těžká demence


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. s. 148. ISBN 80-7262-140-8.
  2. AD centrum. Testy a dotazníky [online]. Poslední revize 1.6.2011, [cit. 2014-11-16]. <http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/klinicka_cast/dotazniky.html#MMSE>.
  3. Štěpánková, H., Nikolai, T., Lukavský, J.,Bezdíček, O., Vrajová, M., Kopeček, M. (2015). Mini-Mental State Examination – česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/111(1), 57–63.