Arteriální a venózní tep

From WikiSkripta

Heslo

Arteriální tep vzniká vypuzováním krve z levé komory do aorty a velkých tepen.

Venózní tep je možné pozorovat u velkých žil, které se nacházejí v blízkosti srdce. Žíly mění svou náplň v závislosti na fázi srdečního cyklu. Pulsace jsou viditelné na v. jugularis. Je možné provést záznam žilního pulsu metodou jugulárního flebogramu.Použitá literatura