Periferní obrna

Z WikiSkript

Periférna (chabá) obrna je charakterizovaná léziou postihujúcou periférny motorický neurón pyramidovej dráhy – tractus corticospinalis. Lézia je lokalizovaná v oblasti výskytu periférneho alfa-motorického neurónu, tj. v cornua anteriora medullae spinalis a centrifugálne od tohto miesta, čiže radices anteriores nervorum spinalium alebo v samotných periférnych nervoch s motorickou zložkou.

Etiológia[upravit | editovat zdroj]

Príčinou periférnej obrny horných (resp. dolných) končatín je lézia v oblasti cervikálnej (resp. lumbálnej intumescencie). Pôvod lézie môže byť vaskulárny, útlak benígny či malígnym nádorom, traumatický. V prípade postihnutia koreňov miechových nervov sa najčastejšie jedná o herniu discus intervertebralis, najčastejšie medzi L5–S1 a L4–L5. Znaky periférnej obrny javia aj lézie periférnych nervov – traumatické, demyelinizačné.

Symptomatika[upravit | editovat zdroj]

Periférna obrna, vďaka svojim prejavom nazývaná aj chabá obrna sa subjektívne vyznačuje slabosťou v postihnutej končatine a objektívne nasledujúcimi príznakmi:

  • Zníženie svalovej sily,
  • Znížené elementárne reflexy posturálne,
  • Hyporeflexiaareflexia myotatických reflexov,
  • Neprítomnosť patologických reflexov (deliberačných fenoménov),
  • Prítomnosť fascikulácii (okom viditeľné zášklby svalov) a fibrilácii (pozorovateľné iba elektromyograficky – EMG) z denervácie svalov,
  • Atrofia svalov.

Na základe lokalizácie lézie rozoznávame slabosť jednotlivých svalov či svalových skupín pri postihnutí periférneho nervu. Pri lézii nervových plexov, resp. miechových koreňov tvoriacich spleťe pozorujeme monoparézu až monoplégiu končatiny. Hemiparézy sú typické pre centrálne plégie. Lokalizácia Syndromy transverzálnych lézii miechy a ich prejavy sú popísané nižšie.

Lézie miechy[upravit | editovat zdroj]

Lézia v mieche môže zodpovedať takisto i poškodeniu samotných axónov centrálneho motorického neurónu a v tom prípade hovoríme o centrálnej, spastickej obrne. Na základe segmentovej lokalizácie lézie v mieche popisujeme aj kombinované parézy/plégie. V prípade lokalizácie lézie v oblasti cervikálnej intumescencie sa klinicky prejavia príznaky periférnej (chabej) obrny horných končatín a centrálnej obrny dolných končatín, ďalšie situácie sú popísané nižšie.

Lokalizácia lézie Postihnutie horných končatín Postihnutie dolných končatín vysvetlenie
C1–C3 centrálna obrna centrálna obrna postihnutie axónov centrálnych motoneurónov pre všetky končatiny
C4–Th2 periférna obrna centrálna obrna postihnutie motoneurónov v predných rohoch miechy pre horné končatiny (cervikálna intumescencia) a axónov centrálnych motoneurónov pre dolné končatiny
Th3–Th9 bez obrny centrálna obrna postihnutie axónov centrálnych motoneurónov pre dolné končatiny
Th10–L2 bez obrny periférna obrna postihnutie motoneurónov predných rohov miechy pre dolné končatiny (lumbálna intumescencia)

Periférnu obrnu popisujeme aj vo vzťahu k nervi craniales, napr. periférna obrna n. facialis, n. oculomotorii.

Diferenciálna diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Najpodstatnejšou diferenciálno diagnostickou úvahou je rozlíšiť periférnu parézu od pseudochabého štádia centrálnej obrny ktoré je vyvolané šokom po lézii centrálneho motoneurónu. V akútnom štádiu centrálnej obrny nemusia byť výbavné ani patologické reflexy, preto je potrebné syndromológiu posudzovať komplexne.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.