Tractus corticonuclearis

From WikiSkripta
tractus corticonuclearis
pyramidová dráha
TA AA14.1.06.104
Funkce Zajišťuje volní pohyby svalů, které inervuje dané jádro (část z motorické kůry).
Začátek korová motorická oblast
Konec motorická vlákna příslušných jader

Tr. corticonuclearis je přímá, jednoneuronová dráha. Probíhá z kůry jako pyramidová dráha do jader hlavových nervů.

Funkce[edit | edit source]

Zajišťuje volní pohyby svalů, které inervuje dané jádro hlavového nervu (část z motorické kůry). Část ze sensitivní kůry funguje jako kontrolní systém přenosu sensitivních vzruchů.

Průběh[edit | edit source]

Z korové motorické oblasti pro svaly hlavy a krku jde tractus do motorických jader hlavových nervů. Z oblasti dolní třetiny gyrus postcentralis, což je primární somatosenzitivní oblast pro hlavu, obličej a krk běží do sensitivních jader hlavových nervů. V oblasti capsula interna běží před pyramidovou dráhou. Spolu s ní pak do mozkového kmene a odtud vede zakončení k jádrům hlavových nervů. Dráha končí přímo na motorických neuronech příslušných jader, kromě jader okohybných nervů, kde končí přes interneurony v area pretectalis a colliculus superior.

Zakončení[edit | edit source]

  1. Ncl. originis n. trigemini: vlákna jsou nezkřížená. Část pro volní pohyby žvýkacího svalstva.
  2. Ncl. orig. n. facialis: zkřížená i nezkřížená vlákna. Volní mimika svalů čela, oční štěrbiny, mimických svalů dolní části obličeje.
  3. Ncl. ambiguus (n. glossopharyngeus, n. vagus). Volní pohyby během polykání a fonace.
  4. Ncl orig. n. accessorii (součást ncl. ambiguus). Pro volní hybnost svalů hrtanu.
  5. Ncl. orig. n. hypoglossi. Volní pohyby svalů jazyka.
  6. Jádra okohybných nervůn. III, n. IV, n. VI.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.
  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : III. svazek, Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.