Mozek (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Mozek6 – upr.jpg

Název: Mozek – přehled (HE)

Popis: 1 – pyramidová buňka kůry mozku, 2 – malá jádra patří buď interneuronům (světlá chromatická)

nebo gliovým buňkám (hrudkovitý chromatin), 3 – céva, 4 – piální povrch mozkové kůry

Preparát 2[edit | edit source]

CNS HE – upr.jpg

Název: Mozek – detail kůry (HE)

Popis: 1 – perikarya neuronů, 2 – jádra interneuronů nebo gliových buněk, 3 – neuropil – okrsky v šedé hmotě

bohatá na výběžky a synapse a chudá na perikarya neuronů

Preparát 3[edit | edit source]

Mozek paramidová buňka 2 upr.jpg

Název: Mozek – detail kůry (HE)

Popis: 1 – neurony, uprostřed pyramidová buňka, 2 – gliová buňka nebo interneuron

Preparát 4[edit | edit source]

Kůra mozku – upr.jpg

Název: Mozek – kůra přehled (Luxol fast blue)

Popis: 1 – piální povrch mozkové kůry, 2 – pyramidové buňky, 3 - céva

Preparát 5[edit | edit source]

Neurony kůra – upr.jpg

Název: Kůra mozku – detail na pyramidovou buňku (modř, violeť ???)

Popis: 1 – apikální dendrit a jeho větvení, 2 – bazální dendrity, 3 – odstup axonu z baze pyramidové buňky

Preparát 6[edit | edit source]

Neuron EM – upr.jpg

Název: Mozek – pyramidová buňka (luxol fast blue)

Popis: 1 – neuron multipolární, pyramidová buňka, 2 – jádra patřící gliovým buňkám, 3 – myelinové pochvy myelinizovaných axonů

Preparát 7[edit | edit source]

Astrocyty – upr2.jpg

Název: Mozek – astrocyty (imunohistochemický průkaz)

Popis: 1 – astrocyt, 2 – bledé (neobarvené) jádro neuronu

Nervová tkáň[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]