Autonomní ganglion (preparát)

From WikiSkripta

Přehled[edit | edit source]

Preparát 1[edit | edit source]

Autonomní ganglion 3 – upr.jpg

Název: Autonomní ganglion – přehled (HE)

Popis: 1 – neurony autonomního ganglia jsou multipolární, jejich výběžky nejsou patrné,

malá tmavá jádra kolem neuronů jsou satelitní buňky (periferní glie), 2 – vazivový obal ganglia,

3 – žlázový parenchym orgánu, ve stěně kterého je autonomní ganglion uloženo

Preparát 2[edit | edit source]

Vegetativní ganglion 6 – upr.jpg

Název: Autonomní ganglion – přehled (AZAN)

Popis: 1 – multipolární neurony autonomního ganglia, jejich výběžky nejsou patrné, malá tmavá jádra kolem neuronů

jsou satelitní buňky (periferní glie), 2 – vazivový obal ganglia, 3 – žlázový parenchym orgánu, v jehož stěně je

autonomní ganglion uloženo (nadledvina), 4 – tukové buňky, 5 – cévy ve vazivu, 6 – vazivové pouzdro s cévami


Preparát 3[edit | edit source]

Vegetativní ganglion 7 – upr.jpg

Název: Autonomní ganglion – přehled (AZAN)

Popis: 1 - multipolární neurony autonomního ganglia, jejich výběžky nejsou patrné, malá tmavá jádra kolem neuronů

jsou satelitní buňky (periferní glie), 2 – zastižen periferní nerv na příčném řezu (vpravo) a na podélném řezu uvnitř ganglia,

3 – céva, 4 – tukové buňky, 5 – vazivové pouzdro ganglia


Nervová tkáň[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Studijní materiály k preparátu[edit | edit source]