Eferentní

From WikiSkripta


Heslo

Eferentní znamená odstředivý, odvádějící, odvodný či vývodný. Např. eferentní neuron vede vzruch z centrálního nervového systému na periferii, eferentní arteriola odvádí krev z glomerulu apod. Opakem je aferentní.

Odkazy

Související články

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Eferentní [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-11]. <https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Eferentní>.