Lumbální punkce

From WikiSkripta

Lumbální punkce

Lumbální punkce je diagnostická a v některých případech i léčebná procedura. Během lumbální punkce se odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu nebo se aplikují léčivé přípravky. Nejčastěji se volí oblast bederní páteře. Odběr většího množství mozkomíšního moku může sloužit ke snížení intratékálního tlaku. Biochemická, cytologická a mikrobiologická vyšetření moku se využívají např. pro potvrzení či vyloučení infekcí, nádorů, autoimunitních a degenerativních onemocnění CNS nebo krvácení do CNS.

Indikace[edit | edit source]

Lumbální punkci provádíme pro vyloučení nebo potvrzení:

Kontraindikace[edit | edit source]

Provedení lumbální punkce

Provedení[edit | edit source]

Lumbální punkci provádíme, když pacient leží na boku s flektovanými koleny u hrudníku a hlavou v anteflexi (napodobení prenatální pozice). Další možností je odběr u sedícího pacienta v předklonu. Poloha zajistí dostatečný rozestup mezi obratlovými výběžky.

  1. Určení místa vpichu: Najdeme spojnici horních hran kyčelních kostí, palpačně identifikujeme meziobratlový prostor L3/L4 případně L4/L5. Místo barevně označíme.
  2. Příprava pole: Dezinfekce místa vpichu a okolí, zajistíme sterilní pracovní pole.
  3. Lokální anestezie: subkutánně kolem místa vpichu.
  4. Směr vpichu: Úhel jehly a proc. spinalis svírají 15°, směr ventrokraniální (tj. pupku). Hrot jehly by měl být sagitálně, abychom minimálně traumatizovali míšní kořeny. Postupujeme skrze kůži, podkoží, vazivo, epidurální prostor, duru a subarachnoideální prostor mezi míšní kořeny.
  5. Změříme likvorový tlak: Normální tlak činí 70–200 mm H2O.
  6. Vlastní odběr: CSF neaspirujeme, necháme potřebné množství odkapat do sběrné zkumavky (co nejméně, obvykle 3–4 ml).
  7. Ukončení odběru: Vytáhneme jehlu a komprimujeme místo vpichu.

Play.pngVideoukázka LP krok za krokem (Medscape)[2]


Komplikace[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KALA, Miroslav. Lumbální punkce a mozkomíšní mok. 2008. vydání. 2008. ISBN 9788072625680.

Reference[edit | edit source]

  1. ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína. 3.. vydání. Galén, 2014. 1195 s. s. 461. ISBN 9788074920660.
  2. SHLAMOVITZ, Gil Z. Lumbar Puncture Technique [online]. Poslední revize 8.5.2012, [cit. 2013-01-18]. <https://emedicine.medscape.com/article/80773-technique>.