Mízní uzliny dýchacího ústrojí

From WikiSkripta

Mízní uzliny hlavy a krku

Zevní nos, dutina nosní, vedlejší nosní dutiny[edit | edit source]

Ze zevního nosu odtéká lymfa do nodi submandibulares.
Mízní cévy ve sliznici nosní dutiny leží povrchověji než žilní pleteň. Odvádějí mízu několika směry

  • z horní části nosní dutiny a z pars olfactoria do nodi retropharyngei (před tělem druhého krčního obratle),
  • z boční stěny nosní dutiny a concha nasalis inferior do horní skupiny nodi cervicales profundi (uzliny při venter posterior m. digastrici a cornu majus jazylky),
  • ze septum nasi a spodiny nosní dutiny cestou mízních cév měkkého patra do nodi cervicales profundi.

Z vedlejších nosních dutin odtéká míza do sliznice nosní dutiny (skrz přirozená vyústění vedlejších nosních dutin) a dále cestou jejích mízních cév.

Hrtan[edit | edit source]

Míza laryngu je odváděna několika směry

  • z uzlin při membrana thyrohyoidea do nodi cervicales profundi,
  • skrz lig. cricothyroideum (obvykle se zde nachází malý předsunutý nodus prelaryngeus) opět do nodi cervicales profundi a do uzlin před průdušnicí,
  • z infraglotické části hrtanu do uzlin před průdušnicí.

Průdušnice[edit | edit source]

Nejbližší uzliny jsou nodi tracheales přímo při průdušnici, dále se míza dostává do nodi tracheobronchiales superioresdextri et sinistri (kraniálně mezi tracheou a odstupujícími bronchy). Z obou zdrojů míza odtéká do truncus bronchomediastinalis dexter et sinister.

Mízní uzliny při bifurkaci průdušnice

Bronchy[edit | edit source]

Mízní uzliny se nacházejí podél bronchů (viz plíce) a odvádějí mízu do hlavních mízních kmenů, cestou nodi tracheobronchiales a následně přes pravý a levý truncus bronchomediastinalis.

Plíce[edit | edit source]

Uvnitř obou plic se nacházejí dva hlavní systémy: povrchový a hluboký, které jsou spojeny až hilovými uzlinami (nodi bronchopulmonales).

Povrchový systém[edit | edit source]

Povrchový systém vytváří pleteně na povrchu plic a pod pleurou, cévy dále pokračují ve vazivových septech a podél plicních žil až k hilu. Nejsou zde žádné mízní uzliny.

Hluboký systém[edit | edit source]

Hluboký systém se nachází podél větvení bronchiálního stromu. Sbírá se z mízních pletení ve vazivu kolem bronchioli respiratorii (mízní cévy ovšem chybí při ductus alveolares a sacculi alveolares), pokračuje podél subsegmentových bronchů k větvení segmentových bronchů. Při rozestupech segmentových bronchů (uvnitř plic) se nacházejí drobné uzlinky: nodi pulmonales neboli intrapulmonales. Míza dále pokračuje do nodi bronchopulmonales (hilové uzliny), které se nacházejí v místech rozestupu lalokových bronchů, a následně do truncus bronchomedialis (pravý a levý), přičemž většina mízy ještě předtím prochází přes nodi tracheobronchiales superiores (dextri et sinistri) a inferiores (pod bifurkací trachey).

Odtok z jednotlivých částí plic[edit | edit source]

Z horních segmentů levého horního laloku (bez lingulárních segmentů) odtéká míza do nodi tracheobronchiales superiores sinistri a přes truncus bronchomediastinalis sinister do ductus thoracicus.
Ze zbytku levé plíce a z pravé plíce je míza odváděna do nodi tracheobronchiales inferiores, poté do nodi tracheobronchiales superiores dextri (z pravé plíce i přímo do nich) a cestou truncus bronchomediastinalis dexter do ductus lymphaticus dexter.

S věkem se postupně mění barva mízních cév, z růžových na šedou až černou, což je způsobeno usazováním pevných částic (sazí, prachu,...), které se sem dostaly spolu s vdechovaným vzduchem (antrakóza uzlin).

Tracheobronchiální uzliny mohou být spojeny s paratracheálními, díky nim i s krčními nodi supraclaviculares, další spojky mohou vést do uzlin kolem truncus coeliacus, při a. splenica, případně nodi lymphatici lumbales (podél břišní aorty). Toto spojení má význam při šíření infekce nebo metastáz.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. 3. vydání. Praha : Grada, 2013. s. 188–241. ISBN 978-80-247-4788-0.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. s. 182–193. ISBN 80-7169-140-2.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 3 : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 163 s. s. 62–92. ISBN 80-7262-302-8.