Antrakóza

From WikiSkripta

Antrakóza je prostá pigmentace amorfním uhlíkem (saze). Uhlík se k plicní tkáni chová inertně (nepůsobí fibroprodukci). Zvýšeně se ukládá v ložiscích fibrózy (např. tuberkulózní ložiska) – tzv. břidlicová indurace (induratio nigra).

Antrakotický pigment se ukládá:

Ty se mohou stát neprůchodnými pro lymfu, která si tak hledá nové cesty, často proti proudu (retrográdně), a pigmentace se tak může objevit i v abdominálních uzlinách.

Makroskopicky má antrakotická pigmentace podobu sítě na povrchu plic (pigment je patrný ve vazivu na hranici plicních lalůčků). V místech, kde plíce přiléhá k žebrům, je pigmentace méně výrazná nebo chybí zcela.

Zvláštním případem je kombinace antrakózy se silikózou (antrakosilikóza) při zaprášení plic uhelným prachem, jenž obsahuje kromě částeček uhlíku také křemičitany – tzv. nemoc uhlokopů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Uhlokopská pneumokonióza.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]