Azbestóza

From WikiSkripta

Azbestóza
Asbestosis
Fibrózní plaky na bránici způsobené azbestem
Fibrózní plaky na bránici způsobené azbestem
Rizikové faktory dýchaní azbestu
Klasifikace a odkazy
MKN J61
MeSH ID D001195
MedlinePlus 000118
Medscape 295966
Azbestóza − zmnožené intersticium obsahující azbestová tělíska

Azbestóza je intersticiální plicní fibróza vzniklá na podkladě dlouhodobé expozici prachu obsahujícího azbest.

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Vlákna se dostanou až do alveolu, aktivují makrofágy a rozvíjí se zánětlivý a fibrotizující proces. Mechanismus není přesně objasněn, roli hraje tvar vláken a jejich „nezničitelnost“. Vlákna jsou dlouhá a z toho důvodu je nemůže pozřít jeden makrofág. Jedno vlákno tak aktivuje mnoho buněk, čímž vzniká zánětlivá reakce – ROS, cytokiny atd. Nebezpečná jsou hlavně vlákna delší než 5 µm. Dlouhá latence, progreduje 20 i více let.

Patologie[edit | edit source]

Histologie odpovídá jiným typů intersticiálních fibróz. V pokročilém stádiu vzniká voštinovitá plicní struktura. Typickým nálezem je azbestové tělísko – osové azbestové vlákno obalené mukopolysacharidy, obsahující hemosiderin (jako korálky na niti). Lze je nalézt i u zdravých jedinců (považují se za důkaz expozice).

Klinický obraz[edit | edit source]

Zpočátku je přítomna nevelká námahová dušnost, která postupně progreduje až do klidové. Je přítomný kašel s nevelkou expektorací. Pozvolna progreduje (i po vyřazení z rizika). Hlavní komplikace – CHOPN. Fyzikální vyšetření – na plicních bazích krepitus (nemusí být). V pokročilém stádiu dochází k hypoxémii, respirační insuficienci, cor pulmonale. S dlouhou latencí je vysoké riziko vývoje mezoteliomu.

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

Azbestóza − bazální zastínění na RTG

RTG plic – symetrická zastínění nepravidelných tvarů (irregular opacities) bazálně (nález v horních polích je malý). V horních polích bývá emfyzém.

Klasifikace ILO[edit | edit source]

Jemné proužkování, síťování (s), středně hrubé (t), hrubé, nepravidelné stíny (u) CT, HRCT. Plicní funkční vyšetření – restriktivní porucha, snížení kompliance, difúzní kapacity pro CO.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.