Azbestóza

Z WikiSkript
Azbestóza
Asbestosis
Fibrózni plaky na bránici spůsobené azbestem
Fibrózni plaky na bránici spůsobené azbestem
Rizikové faktory dýchaní azbestu
Klasifikace a odkazy
MKN-10 J61
MeSH ID D001195
MedlinePlus 000118
Medscape 295966
Azbestóza − zmnožené intersticium obsahující azbestová tělíska

Azbestóza je intersticiální plicní fibróza vzniklá na podkladě dlouhodobé expozici prachu obsahujícího azbest.

Etiopatogeneze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • vlákna se dostanou až do alveolu, aktivují makrofágy a rozvíjí se zánětlivý a fibrotizující proces;
 • mechanismus není přesně objasněn, roli hraje tvar vláken a jejich „nezničitelnost“;
 • protože jsou dlouhá, nemůže je pozřít jeden makrofág, ale jedno vlákno takhle aktivuje mnoho buněk, tím vzniká zánětlivá reakce – ROS, cytokiny...
 • nebezpečná jsou hlavně vlákna delší než 5 µm;
 • dlouhá latence, progreduje 20 i více let.

Patologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • histologie odpovídá jiným typů intersticiálních fibróz;
 • v pokročilém stádiu – voštinovitá plicní struktura;
 • typický nález je azbestové tělísko – osové azbestové vlákno obalené mukopolysacharidy, obsahuje hemosiderin, vypadá jako korálky na niti;
 • jsou i u zdravých, považují se za důkaz expozice.

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • zpočátku – nevelká námahová dušnost, postupně progreduje až do klidové, kašel s nevelkou expektorací;
 • pozvolna progreduje (i po vyřazení z rizika), hlavní komplikace – CHOPN;
 • fyzikální vyšetření – na plicních bazích krepitus (ale být nemusí);
 • pokročilé stádium – hypoxémie, respirační insuficience, cor pulmonale;
 • s dlouhou latencí vysoké riziko vývoje mezoteliomu.

Vyšetřovací metody[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Azbestóza − bazální zastínění na RTG
 • RTG plic – symetrická zastínění nepravidelných tvarů (irregular opacities) bazálně (nález v horních polích je malý);
 • v horních polích bývá emfyzém.

Klasifikace ILO[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • jemné proužkování, síťování (s), středně hrubé (t), hrubé, nepravidelné stíny (u) CT, HRCT;
 • plicní funkční vyšetření – restriktivní porucha, snížení kompliance, difúzní kapacity pro CO.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.