Pneumokoniózy

From WikiSkripta

Pneumokoniózy jsou skupina profesionálních onemocnění, která vznikají dlouhodobou inhalací vzduchu obsahujícího specifické anorganické částečky. Podkladem plicních změn je reakce imunokompetentních buněk na tyto částečky, která vede k poškození intersticia plic.[1]

Typy onemocnění[edit | edit source]

Silikóza
 • Silikóza,
 • azbestóza,
 • uhlokopská pneumokonióza,
 • berylióza,
 • talkóza – vzniká po expozici prachu talku (při jeho těžbě a mletí), možné obrazy onemocnění:
  • nodulární léze,
  • difuzní intersticiální fibróza,
  • granulomatózní reakce okolo cizích těles,
 • plicní postižení při inhalaci tvrdých kovů – kobaltová, wolframová, karbidová, možné obrazy onemocnění:
  • chronické difúzní inersticiální postižení s obrazem plicní fibrózy,
  • akutní a subakutní intersticiální postižení s obrazem EAA nebo BOOP,
  • obstrukční plicní postižení připomínající profesionální astma.

V dnešní době se s těmito onemocněními setkáváme spíše zřídka (výskyt klesá vlivem prevence v pracovním prostředí).[1]

Typy změn[edit | edit source]

Charakter zánětlivých změn závisí na tvaru a velikosti vdechovaných částic, délce a intenzitě expozice. Anorganické částice lze z hlediska tvaru rozdělit na fibrogenní (silikóza, azbestóza) a nefibrogenní (ostatní). Obecně lze říci, že onemocnění vyvolaná fibrogenními částicemi jsou horší, protože nereagují na protizánětlivou léčbu a tím pádem mají sklon k trvalé progresi a jejich prognóza je velmi špatná.[1]

Projevy onemocnění[edit | edit source]

Postupný pokles plicních funkcí, zhoršující se kašel, dušnost a vznik respirační insuficience.[1]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Anamnéza – symptomy (kašel, dušnost), pracovní a sociální anamnéza,
 • RTG plic,
 • funkční vyšetření plic (spirometrie),
 • BAL – pokud potřebujeme průkaz anorganických částic,
 • biopsie už se většinou neprovádí.[1]

Terapie[edit | edit source]

 • Prevence vzniku onemocnění (ochranné pomůcky, limity v pracovním prostředí),
 • eliminace další expozice,
 • terapie nasedajících infekcí,
 • dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
 • dechová rehabilitace,
 • transplantace plic (v indikovaných případech).[1]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 460-465. ISBN 978-80-7387-423-0.