Bronchoalveolární laváž

From WikiSkripta

Bronchoskopie před bronchoalveolární laváží

Bronchoalveolární laváž, neboli BAL, je diagnostické bronchoskopické vyšetření, během kterého se pacientovi nejprve aplikuje a poté následně zpět aspiruje 150–300 ml fyziologického roztoku do segmentálního bronchu. Cílem tohoto vyšetření je získat bronchoalveolární tekutinu (BAT) z úrovně segmentálních bronchů a níže (bronchioly, alveoly), jejíž získaný obsah bude možné dále vyšetřit – především buněčné a nebuněčné složky.

Vyhodnocení vyšetření[edit | edit source]

Pneumocystis carinii – nález z bronchoalveolární laváže

Obsahem získané bronchoalveolární tekutiny mohou být:

 1. leukocyty – podle množství a percentuálního podílu jednotlivých typů leukocytů můžeme posoudit typ a aktivitu zánětlivého onemocnění,
 2. patogeny – vyšetření poslouží hlavně při oportunních infekcích u imunokompromitovaných pacientů (Pneumocystis carinii, cytomegalovirus, mykobakterie),
 3. azbestová tělíska při azbestóze,
 4. krystalické částice v makrofázích při silikóze,
 5. nádorové buňky.

Indikace BAL[edit | edit source]

K BAL jsou indikovány stavy, při nichž máme důvodné podezření na některou z níže uvedených chorob:

 1. zánětlivá plicní onemocnění (bronchiolitidy, pneumonie), které i přes terapii trvají déle než 6 týdnů,
 2. intersticiální plicní procesy, pneumokoniózy (azbestóza, silikóza, uhlokopská pneumokonióza),
 3. plicní proteinóza,
 4. granulomatóza z Langerhansových buněk,
 5. nádorové onemocnění.

Kontraindikace BAL[edit | edit source]

Za absolutní kontraindikace výkonu jsou považovány tyto stavy[1]:

 1. kritický stav nemocného, tj. takový stav, kdy je jasné, že stanovení etiologie a zahájení správné léčby nepovede k oddálení úmrtí,
 2. čerstvý infarkt myokardu,
 3. krvácivé stavy, které neodpovídají na adekvátní léčbu,
 4. těžké nebo čerstvě vzniklé poruchy srdečního rytmu,
 5. těžká hypoxémie pod 6kPa, která trvává i přes inhalaci kyslíku.

Mezi relativní kontraindikace patří bronchiální obstrukce, bronchiální hyperreaktivita, nestabilní angina pectoris a urémie.

Komplikace[edit | edit source]

Jsou stejné jako u bronchoskopie:

 1. krvácení – asi nejzávažnější, život ohrožující komplikace,
 2. pneumothorax – hrozí při transbronchiální biopsii plicního parenchymu,
 3. poškození hlasových vazů přístrojem,
 4. poškození sliznice dýchacích cest,
 5. laryngospazmus – vzácná komplikace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ČR. Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže (BAL) a při vyšetřování bronchoalveolární tekutiny (BAT). 2016. Dostupné také z URL <http://www.pneumologie.cz/guidelines/>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. 1158 s. ISBN 80-7262-430-X.