Invazivní vyšetřovací metody

Z WikiSkript

Intervenční radiologie se zabývá léčebnými postupy při využití zobrazovacích metod. Je nedílnou součástí práce radiologa.

Dle zobrazovacích metod[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Intervence lze provádět pod kontrolou:

  • skiaskopie: dynamické zobrazení vyšetřované oblasti a navigace pod RTG kontrolou – zavedení stentů do gastrointestinálního traktu, ERCP, PTC, zavedení nasojejunální sondy, úprava polohy drénu, kyfoplastika, vertebroplastika, ale i intervence v angiografii, biopsie,
  • ultrazvuku: navigace biopsie či punkce,
  • CT: CT navigovaná biopsie, punkce, drenáž, kořenový obstřik, RFA, ethanolizace ložiska, kyfoplastika, vertebroplastika,
  • MR: MR navigovaná biopsie, punkce.

Biopsie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • Pod RTG kontrolou lze bioptovat RTG kontrastní útvary, nejčastěji mikrokalcifikace prsu či ledviny po podání jodové kontrastní látky i.v.
  • Biopsie pod MR kontrolou lze provádět jen na otevřeném MR přístroji za použití speciálního MR-kompatibilního instrumentária.
  • Biopsie pod UZ kontrolou lze provádět pomocí speciálního nástavce, který fixuje polohu jehly a umožňuje dopředu zobrazit polohu bioptického kanálu, či bez něj (volně z ruky).
  • Biopsie pod CT kontrolou.
_fetch_thumbnail.php?img=Biposie%20loziska%20prsu-US-0_0001.jpg Biopsie prsu pod UZ kontrolou
_fetch_thumbnail.php?img=Biopsie%20plice.CT.3.001_0001.jpg Biopsie plicního tumoru pod CT kontrolou
_fetch_thumbnail.php?img=Krvaceni%20ledviny%20po%20biopsii.US.1.001_0001.jpg Perirenální hematom jako komplikace biopsie ledviny

Radiofrekvenční ablace – RFA[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce RFA.

Metodu lze použít k léčbě primárních nádorů a metastáz ideálně do vel. 3 cm (max. 5 cm). Pod CT kontrolou se zavede instrument, ze kterého se v příslušném orgánu vysunou antény, které působením radiofrekvenčních vln způsobují termickou nekrózu ložiska. Při vytahování instrumentária se provádí i RFA vzniklého kanálu, aby se minimalizovalo riziko vzniku implantačních metastáz v jeho průběhu.

_fetch_thumbnail.php?img=Renal%20tumour,%20RFA,%20embolization,%20follow-up.CT.10_0001.JPG RFA, embolizace tumoru ledviny
_fetch_thumbnail.php?img=Colorectal%20cancer%20metastasis%20into%20liver,%20RFA.CT.2_0001.JPG RFA metastázy jater
_fetch_thumbnail.php?img=Tumor%20na%20okraji%20perikardu.CT.1.001_0001.jpg RFA mediastinálního tumoru

Ethanolizace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Po zavedení jehly do ložiska nejčastěji pod CT se provede aplikace 100 % ethanolu, který v místě způsobí nekrózu buněk.

Kyfoplastika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kyfoplastika znamená výplň komprimovaného obratlového těla cementem po jeho dekompresi balónkem. Lze provádět za kontroly skiaskopie i CT.

Vertebroplastika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Při vertebroplastice se provádí výplň komprimovaného obratlového těla cementem. Rovněž lze provádět za kontroly skiaskopie i CT.

Intervence na gastrointestinálním traktu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nejčastěji se jedná o:

  • zavedení stentu pod skiaskopickou kontrolou pro tumorózní či pooperační stenózu nebo porušení integrity stěny,
  • zavedení nasojejunální sondy pod skiaskopickou kontrolou.
_fetch_thumbnail.php?img=stent%20zavedeny%20do%20duodena-CR-7_0001.jpg Duodenální stent
_fetch_thumbnail.php?img=tumor%20jicnu,%20bifurkacni%20stent-CT-10_0001.jpg Karcinom jícnu, bifurkační stent

Angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce angiografie.
_fetch_thumbnail.php?img=Stenosis%20of%20renal%20artery.XA.1_0001.JPG Stenóza renální tepny, implantace stentu

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie - ERCP[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce ERCP.
_fetch_thumbnail.php?img=ERCP%20-%20choledocholithiaza-RF-0_0001.jpg ERCP: choledocholithiáza
_fetch_thumbnail.php?img=Prolezeni%20stentu%20%20bil%20zaveden%20novy%20ERCP.RF.1.001_0001.jpg ERCP: migrace duodenobiliárního stentu
_fetch_thumbnail.php?img=Dilatace%20zlucovych%20cest,%20uzavreny%20dren%20zlucovych%20cest,%20ascites.US.1.001_0001.jpg Obstrukce biliárního stentu a dilatace žlučových cest: USG

Perkutánní transhepatická cholangiografie - PTC[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V některých případech, kdy nelze zajistit drenáž žlučových cest pomocí ERCP, lze provést nasondování intrahepatálního žlučovodu perkutánní punkcí Chiba jehlou a zavedení tenkého drénu do žlučových cest po kovovém vodiči.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]