Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

From WikiSkripta

(Redirected from ERCP)

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) je endoskopicko-radiodiagnostické vyšetření, které používáme k zobrazení žlučových cest a pankreatických vývodů. Pokud je to nutné a možné tak i k terapeutické intervenci (např. bioptický odběr vzorku tkáně, zavedení stentu ke zprůchodnění žlučových cest, papilotomie, odstranění konkrementů).

Postup vyšetření[edit | edit source]

Při ERCP používáme endoskoplateroskop a RTG přístroj. Pacientovi, který leží na levém boku a s pokrčenými končetinami, se po místním znecitlivění a analgosedaci zavádí ústy endoskop do oblasti sestupu duodena, kde nalezneme ústí žlučových cest a ústí vývodu slinivky břišní (Vaterskou papilu). Vývod se kanyluje a tudy se vstříkne kontrastní látka, kterou detekujeme pomocí RTG. Obraz je zpracováván počítačem a zobrazen na monitoru.

K analgosedaci většinou používáme 5 mg midazolamuMediately: midazolam i.v. (benzodiazepin) a následně 40 mg BuscopanuMediately: buscopan (spasmolytikum). U cholangitid ještě podáváme před vyšetřením profylakticky antibiotika. [1]

Vyšetření trvá 30 minut až 2 hodiny, pacient zůstává po vyšetření kvůli aplikaci sedativ asi hodinu až dvě na oddělení pod lékařským dohledem, poté je propuštěn domů. Zde se ovšem postup dle jednotlivých pracovišť liší a někde zůstává pacient přes noc hospitalizován po každém ERCP vyšetření. V případě větších terapeutických intervencí je vždy pacient po provedení ERCP hospitalizován na lůžkovém oddělení k delší observaci. Před vyšetřením i po něm pacient nesmí několik hodin pít ani jíst. Pacientovi ale můžeme podat pro hydrataci nitrožilní infúze. [2]

Indikace[edit | edit source]

Schéma ERCP

Indikacemi k provedení ERCP jsou:

Urgentní ERCP
 • těžká akutní biliární pankreatitida (nutno udělat endoskopickou sfinkterotomii);
 • cholangoitida (zavedení stentu s biliární drenáží).
Terapeutická ERCP
 • zavedení biliárního stentu (striktury, píštěle, rizikoví pacienti s neodstranitelnými konkrementy);
 • balonková dilatace striktur;
 • endoskopická papilosfinkterotomie (EPST);
 • endoskopická ampulotomie.

Kontraindikace[edit | edit source]

ERCP − rentgenový snímek

Kontraindikacemi k provedení ERCP jsou:

 • pacient v šokovém stavu, nestabilní;
 • nespolupracující nemocný;
 • stenóza trávicí trubice způsobující neprůchodnost pro endoskop.[1]

Alergii pacienta na podávanou kontrastní látku nepovažujeme za kontraindikaci k vyšetření.

Komplikace[edit | edit source]

Komplikace ERCP nejsou příliš časté, ale patří mezi ně:

 • cholecystitida (vzniká zanesením infektu z duodena do jinak sterilních vývodů);
 • cholangoitida;
 • akutní pankreatitida (vzniká mechanickým drážděním pankreatu);
 • sepse;
 • krvácení;
 • perforace duodena.[1] [3]

Dle statistik musíme u ERCP počítat s morbiditou 0,8–1,19 % a mortalitou 0,05–0,12 %. [1]

Příprava na vyšetření[edit | edit source]

 • Pacient přichází nalačno – zákaz konzumace potravin a nápojů 6–8 hodin před vyšetřením, zákaz kouření;
 • vysazení některých léků po konzultaci s lékařem;
 • podepsání informovaného souhlasu;
 • zavedení periferního žilního přístupu;
 • zákaz řízení po vyšetření – z důvodu aplikace sedativ.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e MUDR. NOVOTNÝ CSC, Ivo a Jiří MUC. LENZ. Endoskopický atlas horní části gastrointestinálního traktu : Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) [online]. Interní gastroenterologická klinika - Lékařská fakulta MU, [cit. 2015-11-18]. <https://is.muni.cz/elportal/estud/lf/js08/atlas/pages/v_ercp.html>.
 2. MUDR. ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK : ERCP [online]. ©2011. [cit. 2015-11-18]. <https://www.stefajir.cz/?q=ercp>.
 3. IKEM, - informační materiály. ERCP (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie) [online]. [cit. 2015-11-18]. <https://www.ikem.cz/www/cs/>.

Doporučená literatura[edit | edit source]

 • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK, et al. Gastroenterologie a hepatologie :  učebnice. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1787-6.