Nádory slinivky břišní

Z WikiSkript

(přesměrováno z Nádory pankreatu)

 • benigní nádory se vyskytují velmi zřídka
  • lipomy, cystadenomy, dermoidní cysty, teratomy, apudomy
  • cystadenomy inklinují k malignizaci, odstraňují se
 • maligní nádory – odlišujeme ampulární nádory a pak karcinom pankreatu

Regionální uzliny pankreatu[upravit | editovat zdroj]

 • horní skupina – nad hlavou a tělem
 • dolní skupina – pod hlavou a tělem
 • přední skupina – pankreatoduodenální, pylorické a proximální mezenterické uzliny
 • zadní skupina – zadní pankreatoduodenální, pericholedochální, mezenterické
 • lienální skupina – uzliny v hilu sleziny

Ampulární (periampulární) nádory[upravit | editovat zdroj]

 • nejčastěji to je dobře diferencovaný adenokarcinom s papilárně exofytickými projevy
 • dříve naprosto raritní, dnes je to až pátá nejčastější příčina smrti na rakovinu
 • postihuje osoby starší 50 let
 • prognosticky příznivé je, že se záhy projeví obstrukčním ikterem – proto je až 4x častěji indikován k resekci než karcinom hlavy pankreatu
 • metastázy nastupují později

Karcinom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Karcinom pankreatu.
Karcinom hlavy pankreatu po aplikaci kontrastní látky na CT
 • dle lokalizace rozeznáváme – karcinom hlavy, těla a kaudy pankreatu
 • výskyt
  • je stále častější (v současnosti asi 2× více než v meziválečném období)
  • tvoří přes 10 % malignit GITu, přes 3 % všech malignit
 • příčiny – je známa řada predispozičních faktorů – obezita, alkohol, kouření, DM, biliopankreatický reflux, chronická pankreatitida
 • lokalizace – 65–70 % je v hlavě, 15 % v těle, 5 % v oblasti kaudy
 • histologie – 90 % jde o adenokarcinom z duktálního epitelu, velmi špatnou prognózu má karcinom z acinárních buněk

Stádia nádorového procesu[upravit | editovat zdroj]

 • stádium I – T1 nebo 2, N0, M0
 • stádium II – T3 (infiltrace do žaludku, cév…), N0, M0
 • stádium III – jakékoli T, N1, M0
 • stádium IV – jakékoli T, N, ale M1

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • zpočátku
  • syndrom „dyskomfortu“ – nechuť k jídlu, pocit plnosti, úbytek hmotnosti a trávicí obtíže
  • tyto příznaky by měly vést k podezření na malignitu pankreatu
 • bolesti – v nadbřišku a pásovitě vystřelují do zad
 • u tumoru hlavy – obstrukční ikterus – typický bezbolestný nástup

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • rozhodující jsou zobrazovací metody
 • kontrastní rtg – typické rozšíření duodenálního okénka „C“
 • USG – identifikuje tumorovou masu, umožní FNAB
 • ERCP– zobrazovací funkce a odběr pankreatické šťávy k cytologii
 • CT
 • arteriografie – důležitá pro stanovení operability tumoru (infiltrace porty nebo mezenterik – téměř to vylučuje radikální výkon)
 • onkomarkery – CEA, CA 19-9, CA 50
 • dif.dg. – benigní tumory, pankreatické pseudocysty, chronická pankreatitida

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • optimálně je chirurgická
 • Whipplova operace – při postižení hlavy – kefalická parciální duodenopankreatektomie
 • postižení kaudy – levostranná resekce pankreatu
 • totální duodenopankreatektomie, spojení trubice gastrojejunoanastomózou
 • paliace
  • při útlaku žlučových cest – bilidigestivní anastomózy (viz výše)
  • při hrozícím útlaku duodena – gastrojejunoanastomóza
 • pooperační opatření – kontrola glykémie, příp. terapie iatrogenního DMtento diabetes je velmi těžce ovlivnitelný pro absenci glukagonu! – velké tendence k hypoglykémiím!!!
 • adjuvance – perkutánní konvenční RT, na CHT je ca málo senzitivní, používá se jen paliativně

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • velmi nepříznivá, operační letalita je 5–15 %
 • u včas diagnostikovatelného karcinomu je 5-leté přežití stále jen 3 %Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]