Novinka Učíte se v noci? Zkuste náš nový tmavý vzhled: můžete si jej zapnout ve svém nastavení.

Chronická pankreatitida

Z WikiSkript

Chronická pankreatitida je dlouhodobý zánět pankreatu, který vede k ireverzibilním změnám a k postupnému nahrazování tkáně vazivem. V pokročilých stadiích onemocnění se pak rozvíjí exokrinní a následně endokrinní pankreatická insuficience, tj. snižuje se produkce inzulinu a dochází k rozvoji diabetu.

Pro chronickou pankreatitidu jsou typické recidivující nebo trvalé bolesti břicha, které doprovází příznaky pankreatické insuficience.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Příčiny chronické pankreatitidy jsou multifaktoriální. Nejdůležitější je dlouhodobá konzumace alkoholu, která se vyskytuje u asi u 40–90 % nemocných. Mezi další příčiny patří užívání analgetik, kortikoidů, thiazidů (diuretika), rizikové jsou hypercholesterolémie a hyperTAG.

 • Též k ní přispívá – hyperkalcémie, profesionální expozice organickým rozpouštědlům, virové infekce, vrozené anomálie (pankreas divisum).
 • Dědičné – CF.

Patologie[upravit | editovat zdroj]

 • Rozlišujeme dvě základní formy – chronická pankreatitida, chronická obstrukční pankreatitida.
 • Dle morfologických kritérií členíme:
  • chronická pankreatitida s fokální nekrózou;
  • chronickou pankreatitidu s fibrózou (segmentovou nebo difúzní);
  • chronickou pankreatitidu (bez kalcifikací, s kalcifikacemi).
 • Zvláštní jednotkou je obstrukční chronická pankreatitida – charakterizuje ji dilatace vývodného systému, difúzní atrofie, pravidelná difúzní fibróza.

Souvislost s chronickým onemocněním biliárním[upravit | editovat zdroj]

Patogeneze chronické pankreatitidy
 • Klinický obraz:
  • bolesti trvalého rázu vyzařující ze střední čáry nadbřišku (z tzv. Mayova bodu) k oběma obloukům žeberním;
  • hubnutí, někdy ikterus;
  • znaky exokrinní insuficience – objemné stolice, steatorea;
  • latentní či manifestní cukrovka;
  • v pokročilém stádiu – tvorba pankreatogenního výpotku – ascites, hydrothorax.
 • Diagnóza – základem diagnózy je:
  • nález dilatace a striktury vývodných cest;
  • edém a fokální nekróza;
  • fibróza parenchymu pankreatu (lokální, segmentální, difúzní);
  • pseudocysty a retenční cysty.
 • Diagnostika
  • vyšetření enzymatické aktivity exokrinního pankreatu;
  • USG, CT, ERCP, MRI;
  • punkce pankreatu tenkou jehlou;
  • angiografie.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Konzervativní terapie:
  • dietní opatření, aplikace pankreatických trávicích E, spazmolytik a regulátorů střevní peristaltiky;
   • dieta – dostatek sacharidů, hodně bílkovin, tuků jen tolik, aby nebyla steatorea, TAG se středně dlouhými řetězci, substituce vitaminů a Ca, zákaz alkoholu!
 • Endoskopické výkony:
  • pro dekompresi a uvolnění pasáže pankreatické šťávy do duodena – u stenózy papily.
 • Indikace k operaci:
  • trvalé bolesti vzdorující léčbě;
  • nutnost sanace žlučových cest při biliární etiologii;
  • komplikace (cholestáza);
  • cysty, abscesy, portální hypertenze;
  • podezření na malignitu.
 • Typy operačních výkonů:
  • Biopsie – FNB pod CT nebo USG kontrolou nebo z explorativní laparotomie.
  • Drenážní operace:
   • pankreatikojejunoanastomózy;
   • laterolaterální, terminoterminální;
   • jen při značně dilatovaném Wirsungu – uděláme si na střevě Y kličku dle Rouxe a napojíme ji na dilatovaný Wirsungův ductus.
  • Resekce pankreatu:
   • duodenopankreatektomie parciální (kefalická) – Whippleova-Kauscherova operace;
   • levostranná resekce pankreatu;
   • resekce hlavy pankreatu se zachováním duodena;
   • velmi zřídka totální duodenopankreatektomie.

Stavy po pankreatitidách – pseudocysty pankreatu[upravit | editovat zdroj]

CT pseudocysty pancreatu
CT pseudocysty pancreatu
 • Dutiny uvnitř pankreatu nebo zevně od něj.
 • Nemají epitelovou výstelku, jsou vyplněny tekutinou, méně často nekrotickými masami.
 • Bývají ve spojení s ductus pancreaticus.
 • Objemné jsou pseudocysty po akutní pankreatitidě, prakticky vždy mimo pankreas.
 • Stěny bývají tvořeny sousedními orgány – žaludek, slezina, mezokolon, …
 • Klinický obraz – malé cysty jsou asymptomatické, větší – bolestivost s pocitem plnosti.
 • Diagnóza – USG, palpace, rtg, angiografie – útlak tepen.
 • Komplikace – hemateméza nebo krvácení přímo z cysty, stenózy horních částí GIT, ikterus.
 • Terapie:
  • Je tu možnost spontánního ústupu – prvních 6 týdnů vyčkáváme (pokud neutlačuje nebo se rychle nezvětšuje).
  • Po 6 týdnech už nelze spontánní vyhojení očekávat.
  • Dekomprese cysty:
   • perkutánně nebo endoskopicky (transgastricky);
   • vnitřní drenáž – s jejunem, žaludkem nebo duodenem;
   • oblast kaudy – možnost pseudocystu resekovat;
   • výjimečně – zevní drenáž – marsupializace – u osob ve velmi špatném stavu, nevýhodou je macerace kůže.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Zdroj[upravit | editovat zdroj]