Pancreas divisum

From WikiSkripta

Heslo

Pancreas divisum je jedna z vývojových anomálií slinivky břišní. Pankreas se normálně vyvíjí ze dvou částí − ventrální a dorzální. Ventrální část se obtáčí kolem duodena a po splynutí tvoří spodní část hlavy pankreatu. Horní část hlavy pankreatu, celé tělo a kauda vznikají z dorzální části. Při pancreas divisum nedochází k napojení vývodu odvádějícího pankreatické šťávy z těla a kaudy slinivky na ductus pancreaticus maior (Wirsungi), který ústí na Vaterské papile, a drenuje tak pouze původní ventrální segment. Většinu pankreatické šťávy tedy odvádí ductus pancreaticus accessorius (Santorini), který ústí nad Vaterskou papilou. Papilla duodeni minor (Santorini) bývá úzká vzhledem k nárokům slinivky na odtok šťáv, a tak zde může docházet k váznutí pankreatického sekretu, čímž se pancreas divisum stává predispozicí pro vznik pankreatitid.Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.