Spazmolytika

From WikiSkripta

Spasmolytika jsou léky odstraňující spasmus vnitřních dutých orgánů trávícího (biliární kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika). Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů. Jsou podávány při bolestech mající původ v urogenitální (např. dysmenorea) či trávicí soustavě, dále při migrénách, kolikách aj.

Rozdělení[edit | edit source]

Spasmolytika můžeme dělit do 3 kategorií dle mechanismu účinku:

 • Neurotropní spasmolytika – mají parasympatolytickou funkci.
 • Muskulotropní spasmolytika – působí jako blokátory kalciových kanálů.
 • Spasmoanalgetika – kombinované přípravky obohacené o analgetický účinek.

Neurotropní spasmolytika[edit | edit source]

Jejich účinek je zprostředkován skrze působení na receptorech vegetativního nervového systému. Mechanismus účinku spočívá v antagonismu spasmolytik k muskarinovým receptorům, jedná se tedy o parasympatolytika. Dělíme je na neselektivní a selektivní: Neselektivní spasmolytika blokují nespecifické muskarinové receptory. Na rozdíl od nich selektivní spasmolytika působí na specifické muskarinové receptory.

Neselektivní[edit | edit source]

 • Atropin – pro množství nežádoucích účinků se nepoužívá.
 • Butylskopolamin – používá se převážně u žlučníkových či renálních kolik. Špatně se však vstřebává ze střeva, proto je u něj vhodná parenterální aplikace.
 • Ipratropium

Selektivní[edit | edit source]

 • Pirenzepin – u nás se již nepoužívá.

Muskulotropní spasmolytika[edit | edit source]

Tato spasmolytika na rozdíl od předchozích navozují i relaxaci hladké svaloviny cév. Stejně jako předchozí je můžeme rozdělit na 2 skupiny. První skupinou jsou spasmolytika papaverinového typu, která zpomalují degradaci cAMP inhibicí fosfodiesterázy, tudíž zvyšují hladiny cAMP a navozují relaxaci svaloviny. Druhou skupinou jsou spasmolytika blokující kalciový kanál.

Spasmolytika papaverinového typu[edit | edit source]

 • Papaverin – alkaloid opia, avšak nemá euforický ani analgetický účinek. Pro svou nízkou specifitu se již nepoužívá.
 • Drotaverin (Nospa)
 • Pitofenon (součást Algifenu)

Spasmolytika blokující kalciový kanál[edit | edit source]

 • Pinaverin

Spasmoanalgetika[edit | edit source]

Jsou, jak již název napovídá, složeny z kombinace spasmolytik a analgetik. Používají se často v kombinaci s muskulotropními spasmolytiky. Nutno dodat, že tato farmakoterapie je vhodná pro krátkodobější užívání (po gynekologických operacích, při biliárních kolikách aj.). Nejčastěji se v kombinaci se spasmolytiky používají tato analgetika:

 • Metamizol
 • Pethidin – ten má však menší spasmolytické účinky.
 • Tramadol

Indikace[edit | edit source]

Jak již bylo řečeno výše, hlavní využití spasmolytika nacházejí v tišení akutních bolestí a spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí.

Indikace spasmolytik[edit | edit source]

 • Dráždivý tračník.
 • Spastické stavy.
 • Flatulence.
 • Dumping syndrom aj.

Indikace spasmoanalgetik[edit | edit source]

 • Spastická dysmenorea.
 • Biliární a renální koliky.
 • Chronické pankreatitidy aj.

Kontraindikace[edit | edit source]

Glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie, retence moči.

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Největší množství nežádoucích účinků způsobují parasympatolytika, menší procento je poté způsobeno opioidy – retence moči, tachykardie či tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, excitace, poruchy akomodace, toxické megakolon, paralytický ileus.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. 400 s. ISBN 9788024741574.
 • LÜLLMANN, Heinz, et al. Farmakologie a toxikologie. 2. české vydání. Praha : Grada, 2004. 725 s. ISBN 80-247-0836-1.