Akutní cholecystitida

From WikiSkripta

Cholecystitida (konkrementy)

Akutní cholecystitida, neboli akutní zánět žlučníku, spadá do skupiny zánětlivých NPB. Může se vyskytnout jako primární zánět, ale častěji jde o akutní vzplanutí chronické cholecystitidy. U 95 % případů je v anamnéze cholecystolitiáza. V tomto případě kámen působí jako rezervoár infekce a jako překážka odtoku žluči.

Patologický nález[edit | edit source]

V průběhu zánětu stěny dochází k zánětlivé exsudaci do podjaterní krajiny – vzniká výpotek. Během hodin se ke stěně žlučníku přilepí okolní orgány (omentum, duodenum, transverzum) a vzniká pericholecystický infiltrát. Tímto dojde k ohraničení zánětu. Ten se dále může zhojit za vzniku srůstů, anebo zánět pokračuje a může dojít k perforaci stěny, kdy se vytváří pericholestatický absces nebo píštěl do GIT.

Po resorpci zánětu zůstává žlučník naplněný odbarvenou tekutinou, vzniká tzv. hydrops.

Rizikové faktory[edit | edit source]

 • Ženské pohlaví, věk nad 40 let,
 • genetické faktory,
 • vícečetná těhotenství,
 • užívání antikonceptiv,
 • hormonální substituční terapie,
 • obezita, metabolický syndrom,
 • rychlé hubnutí s vývojem cholecystolitiázy,
 • hypercholesterolemie,
 • těžké popáleniny a poranění,
 • masivní systémová infekce,
 • závažná těžká onemocnění,
 • diabetes mellitus,
 • obstrukce vývodných cest žlučových při tumorech.

Rizikové faktory akutní cholecystitidy můžeme shrnuje pravidlo 5 F The 5-F rule:

 • fair: vyšší prevalence u kavkazské populace,
 • fat: BMI >30,
 • female: častěji postihuje ženy,
 • fertile: alespoň jedno či více dětí,
 • forty: věk ≥40.[1][2]
 • (family - rodinná anamnéza cholecystitidy a litiázy)

Klinický obraz[edit | edit source]

 • Bolest pod pravým obloukem žeberním, začátek se často podobá žlučníkové kolice, propaguje se pod pravou lopatku a do ramene.
 • Kolísavé bolesti přecházejí do bolestí trvalého rázu – zhoršují se pohybem, otřesy a při hlubokém nádechu.
 • Horečka, která stoupá s progresí zánětu; třesavka.
 • Nausea, zvracení.
 • Povrchní dýchání.
 • Tachykardie.
 • Ikterus při přítomné obstrukci žlučových cest.
 • Pacient hledá polohu v klidu s uvolněním břišní stěny.

Diagnóza[edit | edit source]

Cholelithiáza v USG obraze

Anamnéza[edit | edit source]

 • Cholelitiáza v anamnéze,
 • vznik bolesti po alimentární chybě, nejčastěji po požití tučného jídla.

Fyzikální vyšetření[edit | edit source]

Pomocná vyšetření[edit | edit source]

 • KO – leukocytóza, elevace FW a CRP, v moči pozitivní Ehrlichova reakce, event. prokážeme bilirubin,
 • RTG – mohou být vidět kontrastní konkrementy v oblasti žlučníku, plyn ve žlučníku při klostridiovém zánětu, plyn v cestách při biliodigestivní píštěli,
 • USG – ztluštění stěny žlučníku, konkrementy,
 • CT.

Komplikace[edit | edit source]

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

 • Většinou vystačíme s konzervativní léčbou – klid, studené obklady, per os pouze tekutiny, kontrolování stavu, spazmolytika, parenterální výživa, ATB (diskutabilní – můžou zastřít příznaky šíření do okolí).
 • Při progresi nebo při komplikacích indikujeme operační řešení.
 • Chirurgická terapie: rozlišujeme 4 typy indikací – urgentní, akutní, odloženou a plánovanou cholecystektomii.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 442-444. ISBN 978-80-7387-423-0.
 1. BELL, Dan a Henry KNIPE. 5-F risk factors for cholelithiasis (mnemonic) [online]. [cit. 2017-10-22]. <https://radiopaedia.org/articles/5-f-risk-factors-for-cholelithiasis-mnemonic>.
 2. PAVEL, S, C T THIJS a V POTOCKY, et al. Fair, and still a sun lover: risk of gallstone formation. J Epidemiol Community Health [online]. 1992, vol. 46, no. 4, s. 425-7, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1059613/?tool=pubmed>. ISSN 0143-005X.