Trávicí soustava

Z WikiSkript

Trávicí soustava (systema digestorium) slouží ke zpracovávání živin a jejich vstřebávání. Během trávení potrava prochází trávicím traktem, dochází k jejímu rozmělňování a chemickému rozkládání na jednodušší látky. Ty se dostávají do krve a následně do tkání a buněk těla, kde jsou využity jako zdroj energie nebo stavební součásti buněk.

Hlavní úseky a orgány trávicího systému[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Schéma travicí trubice

Žlázy ústící do duodena:


Obecná stavba stěny trávicí trubice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stěnu trávicí trubice tvoří čtyři vrstvy. Vnitřní vrstvu tvoří sliznice, dále je zde podslizniční vazivo, následuje svalová vrstva a konečně vně vazivový obal.

Sliznice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Sliznice, tunica mucosa, vystýlá dutiny trávicí trubice jako měkká, růžová až červená vrstva, zvlhčená sekretem ze žlázek. V některých oddílech je hladká, jindy je složena v řasy nebo vybíhá ve drobných výběžcích. Tvoří ji epitel, který je na začátku a na konci trubice vrstevnatý dlaždicový nerohovatějící, ve střední části je to epitel jednovrstevný cylindrický. Pod epitelem se nachází lamina propria mucosae představovaná slabou vrstvičkou vaziva, která může být doplněna zevně jemnou vrstvou hladké svaloviny (lamina muscularis mucosae) umožňující posun sliznice po svalovině trávicí trubice. Ve vazivu sliznice jsou uložené žlázy, sítě krevních a lymfatických kapilár, nervů a v některých místech je i nahromadění lymfocytů usazených v síti retikulárních buněk, lymfatické uzlíky.

Vrstvy trávicí trubice

Podslizniční vazivo[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Podslizniční vazivo, tunica submucosa, je řídké vazivo připojující sliznici k další vrstvě, ke svalovině. V submukóze jsou uloženy pleteně silnějších cév a nervů (plexus submucosus).

Svalová vrstva[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Svalová vrstva, tunica muscularis, je tvořena na začátku a na konci trávicí trubice příčně pruhovanou svalovinou, ve střední části, tj. od střední části jícnu k dolní části rekta, svalovinou hladkou. Svalovina je uspořádána ve dvou vrstvách. Vnitřní vrstva je cirkulární a zevní podélná, longitudinální. Jak hladká, tak příčně pruhovaná cirkulární svalovina je místy zesílena ve svěrače, sfinktery. Mezi cirkulární a podélnou svalovinou je slabá vrstvička vaziva, ve které leží další nervová pleteň (plexus myentericus).

Zevní povrchová vrstva[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zevní povrchová vrstva je vytvořena buď jako tunica adventitia, složená z řídkého či zahuštěného vaziva, které spojuje příslušný odstavec trávicí trubice s okolím. Takto vytvořená zevní vrstva obaluje části trávicí trubice, které neleží v pobřišnicové dutině. Druhou formou povrchové vrstvy je hladká a lesklá tunica serosa, která obaluje část trávicí trubice přivrácenou do břišní dutiny. Tvoří ji jedna vrstva plochých epitelových buněk, tzv. mesotelové buňky, podložené malou vrstvičkou subserózního vaziva, tunica subserosa.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]