Řídké kolagenní vazivo

From WikiSkripta

Řídké (fibrilární) kolagenní vazivo se vyvíjí ze zbytků mezenchymu, z kterého se vyvinula ostatní pojivová a podpůrná tkáň. Jeho buněčná složka je zastoupena hlavně fibroblasty a makrofágy, dále zahrnuje jak vlákna kolagenní, tak vlákna elastická. Převládající komponentou je v tomto typu vaziva amorfní hmota.

Vlastnosti[edit | edit source]

Jemná stavba vaziva je málo odolná proti velkému mechanickému působení, ovšem uspořádání tohoto vaziva umožňuje vymezený pohyb částí orgánů proti sobě.

Výskyt[edit | edit source]

Řídké kolagenní vazivo vyplňuje mezibuněčné prostory svalových buněk, tvoří podpůrnou tkáň pro epitely a obsahuje krevní a lymfatické cévy. Toto vazivo vytváří pars papillaris corii, tela subcutanea, vazivový substrát serózních kolagenních blan, žláz a sliznic.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLIKA, Eduard, et al. Histologie. 1. vydání. Praha : Avicentrum, 1986. 611 s. Kapitola Vazivo. s. 94-102. ISBN 08-110-86.

Externí odkazy[edit | edit source]