Duodenum

Z WikiSkript

(přesměrováno z Dvanáctník)


Anatomie duodena[upravit | editovat zdroj]

Duodenum

Duodenum (dvanáctník) je podkovovitě stočená počáteční část tenkého střeva navazující na žaludek. Délka duodena je mezi 20 a 28 cm a jeho průměr činí 3,5 až 4,5 cm. S výjimkou svého začátku je duodenum srostlé se zadní stěnou břišní a druhotně kryté nástěnným peritoneem.

Syntopie duodena

Průběh duodena je následující:

  1. pars superior – začíná od pyloru jako ampulla (bulbus) duodeni, ve výši obratle L1, dotýká se zdola jater (často i žlučníku), za ní v. portae, flexura duodeni superior – ohbí mezi pars superior a pars descendens.
  2. pars descendens – sestupuje po pravém boku obratlů L2 a L3, před hilem pravé ledviny, za pars descendens je ductus choledochus, flexura duodeni inferior – ohbí při pravém boku L3, jímž přechází pars descendens v pars horizontalis.
  3. pars horizontalis (inferior) – přechází zprava nalevo před tělem L3.
  4. pars ascendens – podél levého boku obratle L2 šikmo doleva vzhůru, flexura duodenojejunalis – duodenum přechází dopředu v jejunum.

Do ohbí duodena je vložen pankreas. Přes pars horizontalis duodeni přebíhají a. et v. mesenterica superior. Horizontálně jde přes duodenum mesocolon transversum. Zpředu je duudenum kryto okrajem jater, colon transversum a kličkami jejuna.


Projekce duodena[upravit | editovat zdroj]

Duodenum se projektuje na páteř, kde pomyslně obtáčí tělo obratle L2 a na přední stěnu břišní, kde je vidět v okolí pupku (zpravidla pars horizontalis duodeni).

Zvláštnosti duodena[upravit | editovat zdroj]

Syntopie duodena

Mezi zvláštnosti duodena patří klky, které jsou mírně zploštělé, spíš lístkovitého tvaru, v duodenu bývají nejhustší. Dále to jsou tzv. glandulae duodenales Brunneri, které jsou tuboalveolární, hlavně v tela submucosa, produkují hlen alkalické reakce, kterým chrání sliznici před kyselou žaludeční šťávou a upravuje pH pro působení enzymů pankreatu. Plica longitudinalis duodeni je podélná řasa sliznice, v pars descendens na ní lze nalézt 2 vyvýšené papily: papilla duodeni major (Vateri) – ústí ductus pancreaticus a ductus choledochus. Dutina v papilla duodeni major spojuje oba vývody a nazývá se ampulla hepatopancreatica. Druhá papila je tzv. papilla duodeni minor (Santorini), která se nachází o 2 cm kraniálněji a je ústím ductus pancreaticus accessorius.

Cévy a nervy duodena[upravit | editovat zdroj]

Tepny a žíly[upravit | editovat zdroj]

  • truncus coeliacusa. hepatica comm. → a. gastroduodenalisa. pancreaticoduodenalis superior
  • a. mesenterica superiora. pancreaticoduodenalis inferior
  • aa. retroduodenales
  • stejnojmenné žíly → v. portae (v. gastroepiploica dextra)

Mízní cévy[upravit | editovat zdroj]

Mízní cévy z horní ½ duodena vedou do nodi lymphatici pylorici a nodi lymphatici hepatici, zčásti dokonce přímo do nodi lymphatici coeliaci. Z dolní ½ duodena vedou do nodi lymphatici mesenterici superiores

Nervy duodena[upravit | editovat zdroj]

Parasympatická nervová vlákna přicházejí z n. vagus, končí u buněk druhých neuronů – v ganglion coeliacum nebo ve stěně duodena Sympatická nervová vlákna přicházejí jakožto 2. neurony z ganglia coeliaca a z ganglion mesentericum superius, cestou vydávají plexus coeliacus a plexus mesentericus superior do stěny duodena.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.