Obecná stavba trávicí trubice

Z WikiSkript
Změněno.png

Trávicí soustavu tvoří trávicí trubice a přídatné žlázy – gll. salivariae majores (glandula parotis, glandula submandibularis, glandula sublingualis, játra a slinivka břišní.

Vrstvy stěny trávicí trubice:

Stavba trávicí trubice
 • tunica mucosa
  • lamina epithelialis
  • lamina propria mucosae
  • lamina muscularis mucosae
 • tunica submucosa
 • tunica muscularis
  • stratum circulare
  • stratum longitudinale
 • tunica serosa (adventitia)

Tunica mucosa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. lamina epithelialis
  • tvořena vrstevnatým dlaždicovým nerohovějícím epitelem v místech, která slouží především jako mechanická ochrana (ústní dutina, hltan, jícen, anální část trávicí trubice), na ostatních místech jde o epitel jednovrstevný cylindrický, který plní nadto v žaludku funkci sekreční a ve střevě funkci resorpční
  • může vytvářet řasy (plicae), papily (papillae) nebo klky (villi)
  • epithelové buňky produkují hlen (mucus) a množství působků, které jsou zodpovědny za trávení, resorpci látek a odstranění škodlivých, nestravitelných a nadbytečných metabolitů
 2. lamina propria mucosae
  • je tvořena řídkým kolagenním vazivem, v němž se vyskytují četné krevní a lymfatické cévy a žlázky
  • na některých místech jsou zde přítomny lymfatické folikuly (folliculi lymphatici solitarii et aggregati)
  • těsně pod epitelem je zóna, kde se vyskytují četné makrofágy, lymfocyty a plasmatické buňky produkující protilátky (imunoglobuliny), jež jsou vázány na sekreční proteiny produkované epitelovými buňkami a jsou uvolňovány na povrch sliznice
 3. lamina muscularis mucosae
  • tvořena hladkými svalovými buňkami

Tela submucosa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • řídké kolagenní vazivo, v němž se nalézají větší krevní a lymfatické cévy, na některých místech se objevují také žlázky (např. v duodenu gll. duodenales seu Brunneri nebo jícnu) a lymfatická tkáň
 • také se zde nalézá nervová pleteň vegetativních a sensitivních nervových vláken a ganglií – plexus submucosus seu Meissneri

Tunica muscularis externa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • na počátku (do poloviny jícnu) a na konci (oblast anu) trávicí trubice je tvořena svalovinou příčně pruhovanou, jinak jde o svalovinu hladkou
 • svalové buňky jsou uspořádány do dvou vrstev – vnitřní cirkulární (stratum circulare), zevní longitudinální (stratum longitudinale) – ve skutečnosti jde ale o šroubovicovité obtáčení s rozdílnou výškou závitu, v žaludku je přítomna ještě třetí, nejvnitřejší šikmá vrstva (fibrae obliquae)
 • mezi oběma vrstvami se nachází tenká vrstvička řídkého kolagenního vaziva, krevní a lymfatické cévy a nervová pleteň – plexus myentericus seu Auerbachi

Tunica serosa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • serózní blána, peritoneum
 • řídké kolagenní vazivo (subserosní vazivo) s četnými adipocyty, bohatá na krevní a lymfatické cévy, zevně je kryta jednou vrstvou plochých epiteloidních buněk (mesotel) a tvoří peritoneum
 • krční a hrudní úsek jícnu a rektum jsou kryty adventicií – řídkým kolagenním vazivem, které přechází do okolního vaziva (mediastina, paraproctia)

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Procvičování histologických preparátú

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.
 • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.