Glandula submandibularis

Z WikiSkript

Veľké slinné žľazy. Popis: 1 − glandula parotis, 2 − glandula submandibularis, 3 − glandula sublingualis.

Glandula submandibularis je seromucinózní žláza s převahou serózní složky. Je uložena v trigonum submandibulare. V některých případech přesahuje přední a zadní okraj trigonum submandibulare. Někdy zasahuje i do trigonum sublinguale a může se spojit s glandula sublingualis.

Ductus submandibularis kříží n. lingualis při zatočení na kraniální stranu m. mylohyoideus a pokračuje podél vnitřní strany glandula sublingualis. Ústí v caruncula sublingualis spolu s ductus sublingualis major.

Histologie[upravit | editovat zdroj]

Glandula submandibularis je smíšená seromucinózní žláza s převahou serózní složky. Obsahuje serózní alveoly se vsunutými a žíhanými vývody, v menším množství i mucinózní tubuly, na které nasedají skupiny serózních buněk, které připomínají půlměsíčky (Gianuzziho lunula).

Cévy a nervy[upravit | editovat zdroj]

Větve pro tepenné zásobení jdou z a. facialis a a. lingualis. Žíly se sbíhají do v. facialis a v. lingualis. Lymfatická drenáž této oblasti vede do nodi lymphatici submandibulares a z nich do hlubokých krčních uzlin.

Sympatické vlákna přicházejí spolu s tepnami, parasympatické vycházejí z n. facialis (n. intermedius) jako chorda tympani a z n. lingualis do ganglion submandibulare a odtud rr. glandulares. Senzitivní větve pocházejí z n. lingualis.

Histologická galerie[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Súvisiace články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.