Pankreatitida chronická (laboratorní diagnostika)

From WikiSkripta

Chronická pankreatitida – zobrazovací metody

Chronická pankreatitida (CHP) je definována jako pokračující zánětlivé onemocnění pankreatu s charakteristickými, ireverzibilními, morfologickými změnami, způsobující charakteristické bolesti a trvalé ztráty funkce pankreatu. Laboratorní diagnostika je proto zaměřena na přímé a nepřímé fukční testy exokrinního pankreatu, stanovení míry sekrece hodnocením aktivity pankreatických enzymů – chymotrypsinu nebo elastázy-1 ve stolici. V poslední době se objevují další nové funkční testy – dechové testy, kdy perorálně podaný substrát je značen izotopem uhlíku 13C (starší testy izotopem 14C). Mírou aktivity pankreatických enzymů je koncentrace 13C (nebo 14C) ve vydechovaném vzduchu. Zlatým standardem funkční diagnostiky je sekretin-pankreozyminový (sekretin-CCK) test, jako referenční test je používáno i kvantitativní stanovení tuků v 72-hodinovém sběru stolice.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • BILGIN, M, et al. MRI and MRCP findings of the pancreas in patients with diabetes mellitus: compared analysis with pancreatic exocrine function determined by fecal elastase 1. J Clin Gastroenterol. 2009, vol. 43, no. 2, s. 165-70, ISSN 0192-0790 (Print), 1539-2031 (Electronic). PMID: 18797409.
 • LIEB, JG, et al. Pancreatic function testing: here to stay for the 21st century. World J Gastroenterol. 2008, vol. 14, no. 20, s. 3149-58, ISSN 1007-9327. PMID: 18506918.
 • TESTONI, PA, et al. MRCP-secretin test-guided management of idiopathic recurrent pancreatitis: long-term outcomes. Gastrointest Endosc. 2008, vol. 67, no. 7, s. 1028-34, ISSN 0016-5107 (Print), 1097-6779 (Electronic). PMID: 18179795.
 • STEVENS, T, et al. A prospective crossover study comparing secretin-stimulated endoscopic and Dreiling tube pancreatic function testing in patients evaluated for chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2008, vol. 67, no. 3, s. 458-66, ISSN 0016-5107 (Print), 1097-6779 (Electronic). PMID: 18294508.
 • GILLAMS, A, et al. Correlation of MRCP quantification (MRCPQ) with conventional non-invasive pancreatic exocrine function tests. Abdom Imaging. 2008, vol. 33, no. 4, s. 469-73, ISSN 0942-8925 (Print), 1432-0509 (Electronic). PMID: 17653788.
 • GILLAMS, AR, et al. Quantitative secretin MRCP (MRCPQ): results in 215 patients with known or suspected pancreatic pathology. Eur Radiol. 2007, vol. 17, no. 11, s. 2984-90, ISSN 0938-7994 (Print), 1432-1084 (Electronic). PMID: 17619882.
 • SCHNEIDER, AR, et al. Does secretin-stimulated MRCP predict exocrine pancreatic insufficiency?: A comparison with noninvasive exocrine pancreatic function tests. J Clin Gastroenterol. 2006, vol. 40, no. 9, s. 851-5, ISSN 0192-0790 (Print), 1539-2031 (Electronic). PMID: 17016144.
 • BALI, MA, et al. Evaluation of somatostatin inhibitory effect on pancreatic exocrine function using secretin-enhanced dynamic magnetic resonance cholangiopancreatography: a crossover, randomized, double blind, placebo-controlled study. Pancreas. 2006, vol. 32, no. 4, s. 346-50, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 16670616.
 • STEVENS, T, et al. A randomized crossover study of secretin-stimulated endoscopic and dreiling tube pancreatic function test methods in healthy subjects. Am J Gastroenterol. 2006, vol. 101, no. 2, s. 351-5, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 16454842.
 • WILSON, RB, et al. Serum elastase in the diagnosis of acute pancreatitis: a prospective study. ANZ J Surg. 2005, vol. 75, no. 3, s. 152-6, ISSN 1445-1433 (Print), 1445-2197 (Electronic). PMID: 15777396.
 • AL-BAHRANI, AZ, et al. Clinical laboratory assessment of acute pancreatitis. Clin Chim Acta. 2005, vol. 362, no. 1-2, s. 26-48, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 16024009.
 • PAPACHRISTOU, GI, et al. Inflammatory markers of disease severity in acute pancreatitis. Clin Lab Med. 2005, vol. 25, no. 1, s. 17-37, ISSN 0272-2712 (Print), 1557-9832 (Electronic). PMID: 15749230.
 • SIEGMUND, E, et al. The diagnostic validity of non-invasive pancreatic function tests--a meta-analysis. Z Gastroenterol. 2004, vol. 42, no. 10, s. 1117-28, ISSN 0044-2771 (Print), 1439-7803 (Electronic). PMID: 15508057.
 • KEIM, V, et al. Evaluation of Pankrin, a new serum test for diagnosis of acute pancreatitis. Clin Chim Acta. 2003, vol. 332, no. 1-2, s. 45-50, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 12763279.
 • TAKEDA, M, et al. Fecal elastase-1 test: clinical evaluation of a new noninvasive pancreatic function test. Rinsho Byori. 2002, vol. 50, no. 9, s. 893-8, ISSN 0047-1860. PMID: 12386968.
 • WALKOWIAK, J, et al. Fecal elastase-1 is superior to fecal chymotrypsin in the assessment of pancreatic involvement in cystic fibrosis. Pediatrics. 2002, vol. 110, no. 1, s. e7-e7, ISSN 0031-4005 (Print), 1098-4275 (Electronic). PMID: 12093988.
 • KYLÄNPÄÄ-BÄCK, ML, et al. Comparison of urine trypsinogen-2 test strip with serum lipase in the diagnosis of acute pancreatitis. Hepatogastroenterology. 2002, vol. 49, no. 46, s. 1130-4, ISSN 0172-6390. PMID: 12143219.
 • LEMPINEM, M, et al. Predicting the severity of acute pancreatitis by rapid measurement of trypsinogen-2 in urine. Clin Chem. 2001, vol. 47, no. 12, s. 2103-7, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 11719473.
 • TREACY, J, et al. Evaluation of amylase and lipase in the diagnosis of acute pancreatitis. ANZ J Surg. 2001, vol. 71, no. 10, s. 577-82, ISSN 1445-1433 (Print), 1445-2197 (Electronic). PMID: 11552931.
 • PEZZILLI, R, et al. Behaviour of serum pancreatic enzymes in chronic pancreatitis. Dig Liver Dis. 2000, vol. 32, no. 3, s. 233-7, ISSN 1590-8658 (Print), 1878-3562 (Electronic). PMID: 1097577.