Elastáza 1 ve stolici

From WikiSkripta


Stanovení elastázy-1 (EL-1) ve stolici[edit | edit source]

Stanovení pankreatické elastázy-I ve stolici

Lidskou pankreatickou elastázu 1 produkují acinární buňky pankreatu. Enzym je součástí pankreatické šťávy, která je produkovaná do duodena. Během střevní pasáže není degradována proteinová sekvence enzymu, která je zvolená pro immunochemickou detekci. Stanovení elastázy je proto více diagnosticky přínosná, než chromogenní metody stanovení chymotrypsinu ve stolici, význam nemá ani stanovení lipázy ve stolici. Aktivita lidské pankreatické elastázy 1 ve vzorcích stolice odráží míru exokrinní pankreatické funkce. Nejnovější aplikace doporučují stanovení pankreatické elastázy-1 v duodenální šťávě při stimulovaném funkčním testu. Klinický význam má stanovení elastázy-1 ve stolici v diferenciální diagnostice:

Laboratorní metoda[edit | edit source]

Stanovení elastázy-I ve stolici

Laboratorní metoda je založena na imunologickém průkazu ELISA metodou s monoklonální (nebo polyklonální) protilátkou k lidské, pankreatické elastáze. Vzorek stolice je v laboratoři homogenizován v extrakčním nárazníkovém roztoku a po ředění 1:500 dále zpracován běžným ELISA postupem na mikrotitrační destičce s detekcí pomocí POD-streptavidin. Souprava obsahuje 5 kalibračních standardů v rozmezí 0.3–10.0 ng/ml.

Referenční hodnoty[edit | edit source]

Referenční hodnoty jsou 200–500 µg/g stolice, hraniční pásmo je 100–200 µg/g, závažná pankreatická insuficience je stanovena při hodnotách < 100µg/g stolice. Imunochemické stanovení elastázy-1 není ovlivněno pasáží tlustým střevem, substituční terapií ani jinými faktory, které ovlivňují enzymové stanovení chymotrypsinu ve stolici. Specificita metody je 93 %, senzitivita dosahuje pro těžkou pankreatickou insuficienci hodnoty 100 %, pro střední a lehké formy 87%. Tento test je běžně používán v pediatrii k průkazu cystické fibrózy se specificitou i senzitivitou téměř 100%. Falešná snížená hodnota může být způsobena zředěním (obsahem vody) při průjmu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Reference[edit | edit source]

 • TRAN, TC, et al. Pancreatic fibrosis correlates with exocrine pancreatic insufficiency after pancreatoduodenectomy. Dig Surg. 2008, vol. 25, no. 4, s. 311-8, ISSN 0253-4886 (Print). 1421-9883 (Electronic). PMID: 18818498.
 • ERICKSON, JA, et al. Evaluation of a fecal pancreatic elastase-1 enzyme-linked immunosorbent assay: Assessment versus an established assay and implication in classifying pancreatic function. Clin Chim Acta. 2008, vol. 397, no. 1-2, s. 87-97, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 18706899.
 • LIEB, JG, et al. Pancreatic function testing: here to stay for the 21st century. World J Gastroenterol. 2008, vol. 14, no. 20, s. 3149-58, ISSN 1007-9327. PMID: 18506918.
 • HAHN, JU, et al. Low fecal elastase 1 levels do not indicate exocrine pancreatic insufficiency in type-1 diabetes mellitus. Pancreas. 2008, vol. 36, no. 3, s. 274-8, ISSN 0885-3177 (Print) 1536-4828 (Electronic). PMID: 18362841.
 • PEZZILLI, R, et al. Fecal calprotectin and elastase 1 determinations in patients with pancreatic diseases: a possible link between pancreatic insufficiency and intestinal inflammation. J Gastroenterol. 2007, vol. 42, no. 9, s. 754-60, ISSN 0944-1174 (Print), 1435-5922 (Electronic). PMID: 17876545.
 • GILLAMS, A, et al. Correlation of MRCP quantification (MRCPQ) with conventional non-invasive pancreatic exocrine function tests. Abdom Imaging. 2008, vol. 33, no. 4, s. 469-73, ISSN 0942-8925 (Print), 1432-0509 (Electronic). PMID: 17653788.
 • BOROWITZ, D, et al. Comparison of monoclonal and polyclonal ELISAs for fecal elastase in patients with cystic fibrosis and pancreatic insufficiency. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, vol. 44(2):219-23, no. 2, s. 219-23, ISSN 0277-2116 (Print), 1536-4801 (Electronic). PMID: 17255835.
 • NARUSE, S, et al. Fecal pancreatic elastase: a reproducible marker for severe exocrine pancreatic insufficiency. J Gastroenterol. 2006, vol. 41, no. 9, s. 901-8, ISSN 0944-1174 (Print), 1435-5922 (Electronic). PMID: 17048055.
 • KRECHLER, T, et al. Faecal elastase I--its use in diagnosis of chronic pancreatitis. Cas Lek Cesk. 2006, vol. 145, no. 6, s. 480-3, ISSN 0008-7335. PMID: 16836002.
 • SENKAL, M, et al. Pancreatic elastase-1 in the stool for the determination of exocrine pancreas function of postoperative patients with early enteral nutrition -- a pilot study. Dtsch Med Wochenschr. 2006, vol. 131, no. 1-2, s. 13-6, ISSN 0012-0472 (Print), 1439-4413 (Electronic). PMID: 16374736.
 • ELPHICK, DA, et al. Comparing the urinary pancreolauryl ratio and faecal elastase-1 as indicators of pancreatic insufficiency in clinical practice. Pancreatology. 2005, vol. 5, no. 2-3, s. 196-200, ISSN 1424-3903 (Print), 1424-3911 (Electronic). PMID: 15849489.
 • MOLINARI, I, et al. Fecal chymotrypsin and elastase-1 determination on one single stool collected at random: diagnostic value for exocrine pancreatic status. Clin Biochem. 2004, vol. 37, no. 9, s. 758-63, ISSN 0009-9120 (Print), 1873-2933 (Electronic). PMID: 15329313.
 • MIENDJE, Y, et al. Polyclonal versus monoclonal ELISA for the determination of fecal elastase 1: diagnostic value in cystic fibrosis and chronic pancreatic insufficiency. Clin Lab. 2004, vol. 50, no. 7-8, s. 419-24, ISSN 1433-6510. PMID: 15330510.
 • STEVENS, T, et al. Analysis of pancreatic elastase-1 concentrations in duodenal aspirates from healthy subjects and patients with chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 2004, vol. 49, no. 9, s. 1405-11, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 15481311.
 • LANKISCH, PG. Now that fecal elastase is available in the United States, should clinicians start using it?. Curr Gastroenterol Rep. 2004, vol. 6, no. 2, s. 126-31, ISSN 1522-8037 (Print), 1534-312X (Electronic). PMID: 15191690.
 • BRYDON, WG, et al. Limitations of faecal elastase-1 and chymotrypsin as tests of exocrine pancreatic disease in adults. Ann Clin Biochem. 2004, vol. 41, s. 78-81, ISSN 0004-5632 (Print), 1758-1001 (Electronic). PMID: 14713391.
 • HARDT, PD, et al. The commercially available ELISA for pancreatic elastase 1 based on polyclonal antibodies does measure an as yet unknown antigen different from purified elastase 1. Binding studies and clinical use in patients with exocrine pancreatic insufficiency. Z Gastroenterol. 2003, vol. 41, no. 9, s. 903-6, ISSN 0044-2771 (Print), 1439-7803 (Electronic). PMID: 13130326.
 • WALKOWIAK, J, et al. Comparison of faecal lipase test and faecal elastase-1 test in the assessment of exocrine pancreatic function in cystic fibrosis. Med Wieku Rozwoj. 2003, vol. 7, no. 2, s. 149-55, ISSN 1428-345X. PMID: 12878785.
 • SONWALKAR, SA, et al. A prospective, comparative study of the para-aminobenzoic acid test and faecal elastase 1 in the assessment of exocrine pancreatic function. Aliment Pharmacol Ther. 2003, vol. 17, no. 3, s. 467-71, ISSN 0269-2813 (Print) 1365-2036 (Electronic). PMID: 12562462.
 • TAKEDA, M, et al. Fecal elastase-1 test: clinical evaluation of a new noninvasive pancreatic function test. Rinsho Byori. 2002, vol. 50, no. 9, s. 893-8, ISSN 0047-1860. PMID: 12386968.
 • WALKOWIAK, J, et al. Fecal elastase-1 is superior to fecal chymotrypsin in the assessment of pancreatic involvement in cystic fibrosis. Pediatrics. 2002, vol. 110, no. 1, s. e7-e7, ISSN 0031-4005 (Print), 1098-4275 (Electronic). PMID: 12093988.
 • BEHARRY, S, et al. How useful is fecal pancreatic elastase 1 as a marker of exocrine pancreatic disease?. J Pediatr. 2002, vol. 141, no. 1, s. 84-90, ISSN 0022-3476 (Print), 1097-6833 (Electronic). PMID: 12091856.
 • DOMINICI, R, et al. Fecal elastase-1 as a test for pancreatic function: a review. Clin Chem Lab Med. 2002, vol. 40, no. 4, s. 325-32, ISSN 1434-6621. PMID: 12059069.
 • LÜTH, S, et al. Fecal elastase-1 determination: 'gold standard' of indirect pancreatic function tests?. Scand J Gastroenterol. 2001, vol. 36, no. 10, s. 1092-9, ISSN 0036-5521(Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 11589385.
 • ICKS, A, et al. Low fecal elastase-1 in type I diabetes mellitus. Z Gastroenterol. 2001, vol. 39, no. 10, s. 823-30, ISSN 0044-2771 (Print), 1439-7803 (Electronic). PMID: 11605150.
 • CARROCCIO, A, et al. Diagnostic accuracy of fecal elastase 1 assay in patients with pancreatic maldigestion or intestinal malabsorption: a collaborative study of the Italian Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology. Dig Dis Sci. 2001, vol. 46, no. 6, s. 1335-42, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 11414313.
 • NISSLER, K, et al. Pancreatic elastase 1 in feces of preterm and term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001, vol. 33, no. 1, s. 28-31, ISSN 0277-2116 (Print), 1536-4801 (Electronic). PMID: 11479404.
 • LEUS, J, et al. Detection and follow up of exocrine pancreatic insufficiency in cystic fibrosis: a review. Eur J Pediatr. 2000, vol. 159, no. 8, s. 563-8, ISSN 0340-6199 (Print), 1432-1076 (Electronic). PMID: 10968231.
 • PHILLIPS, IJ, et al. Faecal elastase 1: a marker of exocrine pancreatic insufficiency in cystic fibrosis. Ann Clin Biochem. 1999, vol. 36, no. 6, s. 739-42, ISSN 0004-5632 (Print), 1758-1001 (Electronic). PMID: 10586310.
 • GULLO, L, et al. Fecal elastase 1 determination in chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 1999, vol. 44, no. 1, s. 210-3, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 9952246.