Chymotrypsin ve stolici

From WikiSkripta

Stanovení chymotrypsinu ve stolici

Chymotrypsin – serinová proteáza, EC 3.4.21.1, má velmi podobnou molekulární strukturu jako trypsin a elastáza. Secernuje se jako inaktivní proenzym – chymotrypsinogen, který je aktivován trypsinem.

Laboratorní stanovení chymotrypsinu ve stolici je založeno na jednoduché reakci s chromogenním substrátem, N-sukcinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilid. Chymotrypsin katalyzuje hydrolýzu a uvolnění barevného 4-nitroanilinu, který je stanoven fotometricky při 405 nm. Referenční hodnoty jsou > 140 nkat/g, hraniční pásmo je v rozmezí 70–140 nkat/g, patologické hodnoty < 70 nkat/g (hodnoty jsou pro stanovení při 30 °C). Nevýhody chromogenní metody jsou vyřešeny imunochemickým testem ELISA provedení s polyklonální protilátkou detekce proteinu. Normální hodnoty ELISA testu jsou nad 6,4 µg/ml.

Klinický význam. Stanovení chymotrypsinu ve stolici touto chromogenní metodou je jednoduché, specificita a senzitivita stanovení je však relativně nízká – pro těžké poruchy pankreatické funkce 67 %, pro lehké a střední formy jen 39 %. Výsledek testu může být falešně pozitivní vlivem mikrobiální flóry tlustého střeva, falešná negativita může být způsobena intraluminální degradací molekuly chymotrypsinu nebo zředěním (obsahem vody) při průjmu. Test je stále používán a doporučován např. pro monitoring substituční terapie pankreatickými enzymy u chronické pankreatitídy.


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  • MOLINARI, I, et al. Fecal chymotrypsin and elastase-1 determination on one single stool collected at random: diagnostic value for exocrine pancreatic status. Clin Biochem. 2004, vol. 37, no. 9, s. 758-63, ISSN 0009-9120 (Print), 1873-2933 (Electronic). PMID: 15329313.
  • BRYDON, WG, et al. Limitations of faecal elastase-1 and chymotrypsin as tests of exocrine pancreatic disease in adults. Ann Clin Biochem. 2004, vol. 41, s. 78-81, ISSN 0004-5632 (Print), 1758-1001 (Electronic). PMID: 14713391.
  • KELLER, J, et al. Pancreatic Enzyme Supplementation Therapy. Curr Treat Options Gastroenterol. 2003, vol. 6, no. 5, s. 369-374, ISSN 1092-8472 (Print), 1534-309X (Electronic). PMID: 12954143.
  • TAKEDA, M, et al. Fecal elastase-1 test: clinical evaluation of a new noninvasive pancreatic function test. Rinsho Byori. 2002, vol. 50, no. 9, s. 893-8, ISSN 0047-1860. PMID: 12386968.
  • WALKOWIAK, J, et al. Fecal elastase-1 is superior to fecal chymotrypsin in the assessment of pancreatic involvement in cystic fibrosis. Pediatrics. 2002, vol. 110, no. 1, s. e7-e7, ISSN 0031-4005 (Print), 1098-4275 (Electronic). PMID: 12093988.
  • KATAOKA, K, et al. Assessment of exocrine pancreatic dysfunction in chronic pancreatitis. Digestion. 1999, vol. 60 Suppl 1, s. 86-92, ISSN 0012-2823 (Print), 1421-9867 (Electronic). PMID: 10026439.
  • KITAGAWA, M, et al. Evaluating exocrine function tests for diagnosing chronic pancreatitis. Pancreas. 1997, vol. 15, no. 4, s. 402-8, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 9361095.