Proteáza

From WikiSkripta


Heslo

Proteázy jsou enzymy, které štěpí bílkoviny tím, že hydrolyzují peptidické vazby mezi aminokyselinami. Podle místa působení v peptidovém řetězci se proteázy dělí na:

  • endoproteázy – štěpí molekulu bílkoviny uvnitř jejího řetězce (např. trypsin, chymotrypsin, pepsin),
  • exoproteázy – odštěpuje aminokyseliny od konce peptidového řetězce (např. karboxypeptidáza).


Odkazy

Zdroj