Imunochemie

Z WikiSkript

Heslo

Imunochemie je vědní obor na hranici imunologie a chemie studující imunitní procesy na molekulární úrovni, jmenovitě strukturu, biosyntézu, vlastnosti a vzájemné reakce molekul účastnících se reakcí imunity (tj. antigeny a protilátky), nebo tyto reakce ovlivňující (cytokiny, enzymy, imunohormony, inhibitory, komplement, receptory). Cílem imunochemie je především vypracovávat vysoce specifické a citlivé analytické metody pro stanovování různých látek (nejen patogenů).

Související články