Portál:Imunologie

Z WikiSkript

Imunologie.png     Imunologie

Doporučená literatura
  • ŠTERZL, Ivan, et al. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 0000. 207 s. ISBN 80-246-0972-X.
  • KREJSEK, Jan a Otakar KOPECKÝ. Klinická imunologie. 1. vydání. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. 941 s. ISBN 80-86225-50-X.
  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ, et al. Základy imunologie. 4. vydání. Praha : Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-280-9.
  • BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK, et al. Vyšetřovací metody v imunologii. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0691-1.
  • BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Imunodeficience. 1. vydání. Praha : Grada, 2002. 228 s. ISBN 80-247-0244-4.