Portál:Otázky z imunologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z imunologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z imunologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

I. Vybrané zkušební okruhy z obecné imunologie

 1. Základní charakteristika přirozené imunity
 2. Buňky přirozené imunity
 3. Humorální složky přirozené imunity
 4. Fagocytóza
 5. NK buňky
 6. Dendritické buňky a jejich význam (včetně klinického využití)
 7. Cytokiny - základní charakteristiky, funkční skupiny, příklady využití v terapii
 8. Prozánětlivé cytokiny (+ aplikace poznatků o jejich funkcích v klinické praxi)
 9. Komplementový systém
 10. Základní charakteristika adaptivní imunity
 11. Antigen prezentující buňky
 12. Rozdíly v rozpoznávání antigenů T a B buňkami
 13. Aktivace T a B lymfocytů
 14. Specifické cytotoxické reakce
 15. Základní typy a biologické funkce protilátek
 16. Monoklonální protilátky - použití v diagnostice a v terapii

II. Vybrané zkušební okruhy ze speciální imunologie

 1. Mezibuněčná komunikace
 2. Slizniční imunitní systém (struktura, funkce); orální tolerance
 3. Zánět (typy, složky, fáze zánětlivé reakce)
 4. Klinické a laboratorní známky zánětu
 5. Imunopatologické reakce - typy, srovnání s fyziologickými reakcemi, klinické příklady
 6. Imunopatologická reakce I. typu
 7. Imunopatologické reakce II. typu
 8. Imunopatologické reakce III. typu
 9. Imunopatologické reakce IV. typu
 10. Antireceptorové protilátky
 11. Protinádorová imunita, terapie
 12. Imunologická tolerance (centrální, periferní)
 13. Transplantace, rejekce štěpu a možnosti prevence
 14. Transplantace, reakce štěpu proti hostiteli
 15. Srovnání antiinfekční obrany proti intracelulárním a extracelulárním patogenům
 16. Aktivní a pasivní imunizace, adjuvans

III. Klinická imunologie a alergologie (mechanizmy vzniku, klinické projevy, příklady onemocnění, základní diagnostické a terapeutické možnosti)

 1. Chronický zánět a jeho komplikace
 2. Primární protilátkové imunodeficience
 3. Primární buněčné imunodeficience
 4. Poruchy komplementu
 5. Hereditární angioedém
 6. Poruchy fagocytózy a klinické projevy
 7. Diagnostika primárních imunodeficiencí
 8. Získané imunodeficience
 9. Terapeutické využití imunoglobulinů
 10. Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - obecná charakteristika, příklady
 11. Systémová autoimunitní onemocnění - obecná charakteristika, příklady
 12. Systémový lupus erythematodes
 13. Sjögrenův syndrom
 14. Antifosfolipidový syndrom
 15. Vaskulitidy - základní klasifikace, klinické projevy
 16. Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění
 17. Základní skupiny imunosupresivních léků
 18. Anafylaktická reakce
 19. Alergická rinokonjunktivitida - mechanizmy vzniku, projevy, terapie
 20. Alergie a bronchiální astma
 21. Potravinová alergie, intolerance
 22. Alergie na léky
 23. Diagnostika alergií a jejich terapie
 24. Imunomodulační terapie
 25. Imunopatologické stavy v hematologii
 26. Imunopatologické stavy v neurologii
 27. Imunopatologické stavy v respiračním systému
 28. Imunopatologické stavy v ORL
 29. Imunopatologické stavy v gastroenterologii
 30. Imunopatologické stavy v dermatologii
 31. Imunopatologické stavy v nefrologii
 32. Imunopatologické stavy v reprodukci